Krátke správy z domova (21)

STARÁ ĽUBOVŇA ■ V Špeciálnej základnej škole sv. Anny sa 16. októbra uskutočnilo projektové vyučovanie o zdravej výžive. Žiaci najprv pomenovali ovocie i zeleninu, spoločne vytvorili plagát, kde roztriedili potraviny pre zdravý a nezdravý spôsob výživy. Nasledoval náučný animovaný film, aktivita s interaktívnou knihou a čítacím perom, výroba papierovej tekvice a práca s kinetickým pieskom. Nakoniec si spoločne pripravili banánové smoothie. Zámerom projektového vyučovania bolo povzbudiť deti k dodržiavaniu zásad zdravej výživy. (S. Dziaková)

 

HAVAJ ■ Šesťdesiat mladých sa 18. októbra zúčastnilo na prvom stretnutí mládeže Stropkovského protopresbyterátu. Súčasťou programu bola spoločná modlitba, liturgické slávenie i koncert skupiny Onezim, ktorý sprevádzalo duchovné slovo otca Martina Tkáča, vyučujúceho na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Cieľom podobných stretnutí je vytvárať reťaz spoločenstva medzi mladými, budovať, spájať a upevňovať vzťahy s Bohom i navzájom. (Š. Gajan)

 

RUŽOMBEROK ■ Mládež Košického protopresbyterátu Košickej eparchie sa v rámci stretnutí Tematické večery – TéVé vybrala 19. októbra spoznávať minulosť historického mesta Ružomberok. So sprievodcom Petrom Dvorským navštívili Kostol Povýšenia svätého Kríža a Galériu Ľudovíta Fullu, významného slovenského maliara. Spoznávanie Ružomberka ukončili v Liptovskom múzeu, ktoré patrí medzi najväčšie regionálne múzeá na Slovensku. (G. Škumaničová)

 

Banská Bystrica ■ Slovenská biblická spoločnosť vydala v októbri knihu Inšpiruj sa – Biblia pre tvorivé chvíle. Vydanie knihy umožňuje poznámkovanie, teda vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom. Text tejto poznámkovej Biblie je v slovenskom ekumenickom preklade bez deuterokánonických kníh. (SBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *