Mučeníctvo sv. Marka Križina si pripomenuli aj v jeho rodisku