Krátke správy z domova (17 – 18)

NECHVÁLOVÁ POLIANKA ■ Dvadsať miništrantov sa 26. – 28. júla zúčastnilo na stretnutí pre miništrantov Sninského protopresbyterátu. Cieľom bolo budovať bližšie spoločenstvo a cez rôzne hry lepšie spoznať aj službu miništranta. (M. Barnová)

 

HABURA – ČERTIŽNÉ ■ Ku kaplnke blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorá stojí na pomedzí obcí Habura a Čertižné, sa 3. augusta konali pešie púte z týchto farností. Zároveň tu bol posvätený obnovený kríž a nasledovala modlitba molebenu k blahoslavenému hieromučeníkovi i spoločné agapé. (D. Chapčák)

 

BRATISLAVA ■ Vláda Slovenskej republiky schválila 21. augusta nový zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý predpokladá postupné zohľadňovanie počtu veriacich a rozširuje možnosti použitia štátneho príspevku. „Nový model je založený na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity, nezávislosti cirkví a rešpektovania ekonomických možností štátu,“ uviedlo v predkladacej správe Ministerstvo kultúry SR. (TK KBS)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *