Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. (Sk 10, 2a)

(Pavol Seman) Byť nábožným a bohabojným človekom znamená vyznávať živú vieru v Boha a riadiť sa zásadami viery v každom čase a na každom mieste po celý život. Hlavne my, otcovia a manželia, ktorí sme hlavami našich rodín, sme Bohom povolaní žiť ako Kornélius bohabojný život naplnený ustavičnou modlitbou a dávaním almužien, lebo iba tak dáme príklad nám zvereným. Ako je na tom môj dom?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *