Kult svätých, posvätných ikon alebo obrazov a relikvií