Slovensko – „svätá“ zem

ÚVODNÍK (Mons. Ján Babjak SJ) Milí čitatelia časopisu Slovo,
svojimi úvodníkmi, v duchu encykliky Svätého Otca Laudato si, vás členovia environmentálnej subkomisie pri KBS, za ktorú mám zodpovednosť, chcú aktuálne oboznamovať s myšlienkami Svätého Otca Františka o ochrane prírody.
Po mojej prvej púti do Svätej zeme som skonštatoval: „Pán Boh urobil Slovensko svätou zemou. Je tu tak krásne, máme veľa úrodnej pôdy, krásne lesy, údolia plné kvetov, rieky plné rýb, jazerá stvorené na oddych, nádherné hory, ktoré nás pozývajú upierať zrak na nebo a myslieť na Pána Boha. Slovensko je bohaté na vodu, máme veľa minerálnych prameňov – hoci mnohé z nich nevieme zatiaľ využiť.“
Iste bude namieste otázka pre nás všetkých: Ako sa k tejto nádhernej „svätej zemi“, k Slovensku staviame my, obyvatelia tejto krajiny? Odpoveď je dosť nepríjemná, lebo my sami si našu vlasť, to nádherné Slovensko, nevieme vážiť a nevieme sa k nemu správať s láskou. Prečo? Lebo táto naša svätá zem, Slovensko, sa čím ďalej tým viac stáva zemou plnou odpadkov. Vidíme ich takmer všade. Najmä pri cestách vďaka nezodpovedným vodičom, ale aj v lesoch či pri riekach vďaka tým, ktorí si „skrášľujú“ svoj dvor či záhradku pri dome, ale odpad nevysypú do kontajnerov na odpadky. Vyvezú ho v plných vreciach do lesa či k riekam. Tak vznikajú nelegálne skládky, ktoré nekrášlia našu krajinu, ale veľmi ju znečisťujú. Je to priam barbarstvo, hrubá necitlivosť človeka, ktorý si takto znečisťuje Bohom darovanú zem.
Svedčí to o duchovnom neporiadku, ktoré nosí človek vo svojom srdci. Ten neporiadok pochádza z hriechu, lebo človek, ktorý hreší, stáva sa sebcom. Vidí iba seba, iba svoj dom, svoj dvor či svoju záhradku, ale ďalej už nedovidí. Preto znečisťuje prírodu a devastuje ju.
Volám z celého srdca: Ľudia, neničme si svoju krajinu, svoj domov, ktorý pre nás pripravil Pán Boh, aby sme tu mohli prežiť svoj pozemský život v radosti i v šťastí zo stvorených vecí. Chráňme si pozemský domov a zveľaďujem ho, aby i ďalšie pokolenia tu mohli žiť v šťastí. Likvidujme čierne skládky vo svojom okolí, separujme odpad a dávajme ho tam, kam patrí. Chráňme našu krásnu vlasť aj pre potešenie cudzincov a ďakujme Pánu Bohu, že nás povolal k životu tu vo svätej zemi – na Slovensku.
Stvorená príroda rozpráva o svojom Stvoriteľovi. Je pre nás učiteľkou, miestom prechádzok, relaxu i vynikajúceho oddychu. V lese sa môžeme osviežiť plodmi malín, černíc, ale i zbierať huby či liečivé rastliny. Môžeme uhasiť smäd čistou vodou z prameňov, ktorých má Slovensko výnimočne veľa, a tým je bohaté.
Rodičia, učme svoje deti láske k prírode, neberme ich na prechádzky do mesta, ale do prírody, aby zažili mnoho radosti v lese, na lúkach či pri vode. Aby sa naučili vnímať tú nádheru a krásu, ktorú pre nás ľudí stvoril Pán Boh. Chcem sa vyznať, že pre mňa je príroda miestom oddychu, inšpirácie a neustálej chvály Stvoriteľa. Nepoznám krajší koncert než ten vtáčí v lese a najkrajšie zážitky mám z lesa so zvieratkami, kde so zatajeným dychom pozorujem krásne jelene, líšky, divé svine, ale i sovy, či dokonca i vlka.
Encyklika Svätého Otca Františka Laudato si môže byť veľkou inšpiráciou pre moderného človeka, aby sa naučil chrániť svoju prírodu, lesy, rieky, vtáctvo, zver i liečivé rastliny.
Pane, vďaka ti za Svätého Otca Františka, ktorý miluje prírodu a snaží sa ju chrániť pred drancovaním ľudí, ktorých už ubil či zničil hriech.
Drahí obyvatelia nádherného Slovenska, našej svätej zeme stvorenej pre nás a pre ďalšie pokolenia, chráňme si krásu Slovenska, separujme odpad, aby sa do prírody nedostávali ničivé látky, aby sme sa z jej krásy vedeli tešiť po celý život, ale i ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *