Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. (Lk 18, 23)

(František Kuzmiak) Popredný muž už vedel, že prikázania sú na moste do neba iba zábradlím, ktoré neslobodno prelomiť, že nie sú pohybom vpred. Popri ich rešpektovaní treba rozhodne ešte konať čosi viac, aby sme dosiahli večný život. Čo je to? Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným… To je jedna časť podmienky. A druhá: A potom vykroč za mnou a rozdávaj aj seba. To „jedno ti chýba“ nemusí byť u každého to isté. Môžu to byť peniaze, pohodlie, ale aj istá osoba alebo príležitosť. V každom prípade žiada však odpútanie sa. Žiada milovať aj tých, čo nás nemilujú, dávať svoju jemnosť drsným, trpezlivosť požadovačným a, keby bolo treba, aj svoj život tým, ktorí nám nič nedali. Ak stojím medzi zábradlím príkazov, ešte jedno mi chýba. Keď neviem, čo to je, srdce mi to prezradí. Ono vie, k čomu je silnejšie viazané, kvôli čomu sa stáva ťarbavým v pohybe za Kristom. A toto „jedno“, čo mám, to je práve to, čo mi ešte chýba, aby som mal večný život. Ježiš je náročný. Na to, aby sa človek stal jeho učeníkom, si ho žiada celého.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *