Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Lk 13, 35)

(Peter Komanický) Do Jeruzalemu prichádza Ježiš nielen ako človek, ale ako Boží Syn. Než odíde k Otcovi, príde ako zmŕtvychvstalý Pán – kyrios (božský). Takto sa ukáže svätému mestu, kde prebýva Boh uprostred svojho ľudu, a takto kráča celými dejinami – ako Boh, ktorý miluje svoj ľud. Môžeš preto v každej situácii dnešného dňa ostať v pokoji plynúcom z istoty jeho víťazstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *