Mária si vybrala lepší podiel… (Mt 10, 42)

(Milan Kuzmiak) Často rozmýšľame ako Marta – aktivita je najdôležitejšia. Len robiť, organizovať. Máme dojem, že čas určený na modlitbu, načúvanie Božieho slova je strateným časom, ktorý má byť nahradený skutkami. Ako Marta aj my považujeme za dôležitejšie to, čo vieme urobiť pre Pána, a nie to, čo Pán vie urobiť pre nás. Rozhodujúcim je teda takéto stretnutie s Ježišom, lebo len on nám daruje Božiu múdrosť, lásku, večný život. Bez tohto spojenia niet opravdivej zbožnosti. Toto spojenie s Bohom v modlitbe, rozjímaní, liturgii a spojenie s eucharistickým Kristom je jediná potrebná vec. Ostatné veci môžu byť iba užitočné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *