Biskupi sa stretli s kňazmi seniormi a ich manželkami