Jednou vetou z domova 05

  • Fatimská sobota na hore Zvir sa uskutočnila 6. februára s tradičným program: rozjímavým ružencom, svätou liturgiou, modlitbou na úmysel Svätého Otca, požehnaním náboženských predmetov, Korunkou Božieho milosrdenstva a modlitbou zverenia sa fatimskej Božej Matke. (Patrik Priputen)
  • Na stretnutí košického arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera so zasvätenými, ktorá sa uskutočnila 6. februára, koncelebroval svätú omšu a predniesol príhovor aj prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ. (ISPA)
  • Vyvrcholením malej púte na hore Zvir 7. februára bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Michal Leščišin, rektor Chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. (Patrik Priputen)
  • Petra Soleja, zakladateľa a prezidenta NAPS, prijal vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 8 . februára v Arcibiskupskej rezidencii v Prešove. (ISPA)
  • Vo viacerých slovenských mestách sa vo februári uskutočnili modlitbové stretnutia za obete obchodu s ľuďmi pod záštitou Slovenskej katolíckej charity v Humennom, Svidníku, v Prešove i v Bratislave, ktoré boli pripravené pri príležitosti 8. februára – Svetového dňa modlitieb za týchto ľudí.
  • Projekt myšlienok na deň od zasvätených, ktorý vznikol pri príležitosti Roka zasväteného života, bude pokračovať a vďaka špeciálnej aplikácii bude možno aj naďalej denne získavať myšlienky do mobilu od zasvätených a laikov v Svätom roku milosrdenstva pre Android cez google play (Zasvätený život), pre Apple v AppStore (Zasvätený život).
  • 149 asýrskych kresťanov z Iraku, ktorí sú v záchytnom tábore v Humennom, už má azyl z humanitárnych dôvodov a v rámci vzdelávacieho programu sa v najbližšom čase budú učiť slovenčinu aj slovenské reálie.
  • Akatist k Presvätej Bohorodičke zaznel v podaní zboru z Poltára 8. februára vo farskom Kostole Navštívenia Panny Márie v Lučenci.
  • Tím púte relikvií sv. Terézie z Lisieux na Slovensku odovzdal 10. februára ružu sv. Terézie z Lisieux 2016 sestre Patrícii  z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Kováčovej pri Zvolene za modlitby, utrpenie a obety, ktoré počas dlhodobého liečenia obetovala na tento úmysel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *