Dokumentárny film Slovo – miesto stretnutia

Dokumentárny film Slovo – miesto stretnutia

Krátky film, dokument o časopise Slovo – miesto stretnutia, vznikal na prelome rokov 2018 – 2019. Za myšlienkou vytvoriť dokument stála výkonná redaktorka Slova Drahomíra Kolesárová a šéfredaktor časopisu Juraj Gradoš, ktorý celý film aj režíroval. Ponuku podieľať sa na tvorbe tohto historického diela prijal kameraman Pavol Kocan a Michal Glevaňák, ktorý ako moderátor sprevádza diváka naprieč dokumentom. Po úvodnom spoločnom stretnutí koncom novembra bol vytvorený scenár a začalo sa natáčať.

Postupne boli oslovení príbuzní bývalých šéfredaktorov i pamätníci, ktorí sprostredkovali prierez dejinami časopisu, priblížili osudy šéfredaktorov, redaktorov aj spôsob ich práce.

Natáčanie sa uskutočnilo v Prešove a v Košiciach. Na potreby natáčania boli využité priestory redakcie, Arcibiskupského úradu v Prešove, košického eparchiálneho úradu, knižnice Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Cerkvi archanjela Michala v Stanči, ako aj priestory tlačiarní Polygraf a Vydavateľstva Michala Vaška v Prešove. V dokumente boli použité aj archívne záznamy otca Františka Dancáka, ktoré poskytla Bardejovská televízia. Dokument predstavuje aj súčasnú redakciu, ktorá má svoje sídlo v centre metropolie.

 

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku