Dokumentárny film Slovo – miesto stretnutia

pripravujeme

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi