Cena Emila Korbu

Cena Emila Korbu za roky 2015 – 2018

 

Cena je pomenovaná na pamiatku jedného zo šéfredaktorov a udeľuje sa raz za tri roky v troch kategóriách – publikačná činnosť, elektronické dielo, vydané dielo. Piate udeľovanie cien prebehlo na úvod konferencie k 50. výročiu vydania nultého čísla časopisu Slovo 28. februára 2019. Ocenenie v kategórii publikačná činnosť si prevzal otec Peter Borza za sériu článkov o histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v dvojčíslach od roku 2011. Za elektronické dielo boli ocenení tvorcovia projektu Gréckokatolícky magazín, ktorý informuje o dianí v Gréckokatolíckej cirkvi od roku 2014. Cenu prevzala redaktorka Lenka Ondilová. Za vydané dielo boli ocenení producentka Eva Kratochvílová a režisér Michal Spišák, tvorcovia dokumentárneho filmu Gojdič – láska nadovšetko z roku 2016.

 

Komisia pre udeľovanie ceny sa rozhodla udeliť dve mimoriadne ceny. Spolok svätého Vojtecha bol ocenený za vydávanie a podporu časopisu Slovo v rokoch 1969 – 1999 a rôznych periodických i neperiodických publikácií Gréckokatolíckej cirkvi, čím výrazne prispel k jej obnove. Cenu prevzal súčasný riaditeľ spolku otec Ivan Šulík.

Druhá cena bola udelená časopisu gréckokatolíckych seminaristov Prameň, ktorý vychádza od roku 1993. Cenu prevzal súčasný šéfredaktor Richard Fučko. Po udelení cien nasledovala premiéra dokumentu Slovo – miesto stretnutia.

 

 

 

 

 

Foto: Juraj Blaščák, Štefan Keruľ-Kmec ml.

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku