Čitáreň

Riley Clemmonsová: Godsend

14. augusta 2021

HUDBA ■ Po nejakom čase sa pozrieme na album gospelovej speváčky Riley Clemmonsovej. Album s názvom Godsend, ktorý vyšiel 4. júna 2021, je jej druhým albumom. Spomedzi speváčok v jej veku ...

Rodina na baterky

13. augusta 2021

FILM ■ Katie Mitchellová je nesmierne talentovaná, aj keď trocha svojská dospievajúca dievčina, ktorej sa splnil sen a bola prijatá na vytúženú filmovú školu v Kalifornii. Katie sa nevie dočkať ...

Angelo Comastri: Ja som s vami

12. augusta 2021

KNIHA ■ Kniha talianskeho kardinála pomáha deťom vo veku prvého svätého prijímania objaviť krásu svätej omše a prehĺbiť úctu k Eucharistii. Pútavým spôsobom v nej deti nájdu opísaný život prvých ...

Jednota tela a duše

11. augusta 2021

SLOVO V RODINE (Tomáš Rusňák; foto: pexels.com) Dôležitosť a význam vnútra či srdca človeka pre jeho telo opísal aj sv. Ambróz: „Cestou nech ťa vedie viera a cestou nech ti je Sväté písmo! A ...

Domáce vzdelávanie

10. augusta 2021

SVEDECTVO (Ivana Tvrdovská; foto:Ivana Tvrdovská) Pán riaditeľ nás s manželom informoval, že sme s deťmi neprebrali predpísané učivo. Keď som sa odvolávala na aktuálnu vyhlášku a usmernenie ...

Ponuka aj pre nekresťanov

9. augusta 2021

AKTUÁLNE (Štefan Šrobár;  foto: pexels.com) „Keď navštívim niektorú kresťanskú škôlku v našej diecéze, spravidla sa pýtam, ako sa stavajú nekresťanskí rodičia k výchovným cieľom kresťanských ...

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku