Archive For The “O časopise Slovo” Category

Emil Korba (1930 – 1978)

By |

Emil Korba (1930 – 1978)

(František Dancák) Narodil sa 1. mája 1930 v Bardejove. Po ukončení ľudovej školy (1936-1941) pokračoval v štúdiu na Štátnom gymnáziu v Bardejove, kde bol žiakom profesora, kňaza – františkána, básnika katolíckej moderny PhDr. Svetoslava F. Veigla. Tu v roku 1949 maturoval s vyznamenaním. Ešte ako gymnazista Emil Korba skoro denne navštevoval miestny katolícky kruh, ktorý bol miestom kultúrneho i športového…

Read more »

Šéfredaktori

By |

Šéfredaktori

1. Ladislav Hučko (1969 – 1970) 2. Dr. Emil Korba (1970 – 1978) 3. Štefan Papp (1979 – 1984) 4. PaedDr. František Dancák (1984 – 1991) 5. Ing. Blažej Krasnovský (1992 – 1999) 6. PaedDr. František Dancák (1999 – 2000) 7. ThLic. Juraj Gradoš (2000 – )

Read more »

Slovenské gréckokatolícke prvotiny

By |

Slovenské gréckokatolícke prvotiny

Príspevok na odbornom seminári Slovenské gréckokatolícke prvotiny, 9. február 2002, Michalovce (Juraj Gradoš) Keď bola v roku 1968 vládnym nariadením obnovená Gréckokatolícka cirkev v Československu, každý očakával, že zlé obdobie už pominulo. Cirkev sa pomaly zviechala z rán utŕžených v minulých rokoch a ukazovala svetu svoju životaschopnosť. Jedným z prejavov života je aj dar reči. Tento dar je…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku