Archive For The “Centrá” Category

By |

13.11. Večer chvál s témou pre manželov (18.00 h)   20.11. Stretnutie pre deti (17.30 h)   27.11. Večer chvál s témou pre podnikateľov (18.00 h)   04.12. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

12. – 13.11. Líderská škola (Sigord)   16.11. Festival duchovnej hudby (Varhaňovce, 14.00 h)

Read more »

By |

14. – 19.11. Škola Otcovo srdce A. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho otca. Stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.com. Príspevok je 140 eur za osobu….

Read more »

By |

07.12. Fatimská sobota (10.30 h)   08.12. Malá púť: Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky (10.30 h)  

Read more »

By |

08.11. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   13.11. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   17.11. Večeradlo MKH (16.30 h)   22.11. Modlitby za uzdravenie k sv. Charbelovi (17.00 h)   24.11. Svätá liturgia s Akatistom požehnania rodín (10.30 h)

Read more »

By |

25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

By |

10.11. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)   01.12. Mariánske večeradlo (16.00 h)

Read more »

By |

Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com   Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov (mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informácií: grkatupece@gmail.com   20.11. (streda) 20.00 (kaplnka Upece, Staré Grunty) Svätá liturgia

Read more »

By |

Košice, Dominikánske nám. 2/A unipas.grkatke.sk fedorisin.jan@grkatke.sk   Program pre vysokoškolákov: Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzesova 40) 17.00 Svätá liturgia (katedrála) 18.00 Stretko

Read more »

By |

Prešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)   Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)   Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC) 17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)   Ponuka spovede a duchovného rozhovoru pred a po svätých liturgiách, vo štvrtok večer alebo podľa dohody.   12.11. (utorok)…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi