Archive For The “Centrá” Category

ĽUTINA

By |

20.06. Diakonské vysviacky (10.00 h) 21.06. Diakonské vysviacky (10.00 h) 27. – 28.06. Kňazské vysviacky (10.00 h) 12.07. Diakonské vysviacky (10.00 h) 19.07. Kňazské vysviacky (10.00 h)

Read more »

KOINONIA

By |

01.04. Večer chvál a modlitieb za uzdravenie (18.00 h)   15.04. Stretnutie pre deti (17.30 h)

Read more »

SIGORD

By |

27. – 29.03. Kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Organizovaný spolu s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov, katechétov, budúcich lektorov Billingsovej ovulačnej metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať tajomstvo zrodu života a získať kľúče od svojej plodnosti, aby mohli vedome spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom diele. Na kurz sú pozvaní všetci,…

Read more »

LITMANOVÁ

By |

04.04. Fatimská sobota

Read more »

KLOKOČOV

By |

03.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)   15.04. Modlitby za uzdravenie a oslobodenie (17.30 h)

Read more »

MICHALOVCE

By |

25.04. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku