Výstava 50 rokov slovom i obrazom

Výstava 50 rokov slovom i obrazom

  • Výstava 50 rokov slovom i obrazom sa koná pri príležitosti 50. výročia vydania nultého čísla periodika Slovo, oficiálneho časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
  • Jednotlivé banery interaktívnym spôsobom prezentujú šéfredaktorov časopisu Slovo – Ladislava Hučka st., Emila Korbu, Štefana Pappa, Františska Dancáka a Blažeja Krasnovského.
  • Na ďalších baneroch sa návštevník výstavy môže dozvedieť o tom, čo vlastne časopis Slovo je a ako sa v minulosti i súčasnosti pripravoval.

 

                                                       

 

 

«««             »»»

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku