… kto ti dal moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)

Z tejto diskusie Ježiša s protivníkmi v chráme môžeme poznať, že nemožno nábožensky presvedčiť ľudí, ktorí nehľadajú pravdu úprimne a majú predsudky voči ohlasovateľovi Slova. Žiadne argumenty nepresvedčia toho, kto má kamenné srdce. Viera je výsledkom spolupráce človeka s Božou milosťou – možno o nej svedčiť, nie dokázať ju. Prosme o úprimné srdce (svoje, ale aj blízkych), aby sme dokázali prijať v pokore Slovo a svedčiť o ňom životom. ( Milan Kuzmiak )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *