Podpora pre obnovu chrámov

KOMÁRNO (Vojtech Boháč) V priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu v Komárne sa 11. mája stretli zástupcovia Gréckokatolíckej, Rímskokatolíckej a Reformovanej cirkvi so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva pre cirkevné a národnostné vzťahy Miklósom Soltészom. Košickú eparchiu na stretnutí zastupoval otec Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich, a otec Jozef Vaszily, dekan Maďarského protopresbyterátu. Po pracovnej porade s generálnymi a biskupskými vikármi zodpovednými za pastoráciu maďarských veriacich vo svojich biskupstvách štátny tajomník na tlačovej konferencii vyhlásil, že v rámci Maďarského programu na obnovu chrámov dostanú cirkvi na Slovensku 1,5 miliárd forintov, čo je približne 4,2 miliónov eur. Podporu dostane spolu sto chrámov: šesťdesiatosem rímskokatolíckych, šesť gréckokatolíckych, dvadsaťpäť reformovaných a jedna synagóga v Komárne. Z farností, ktoré patria pod jurisdikciu Košickej eparchie, si rozdelia celkovú sumu vo výške 175 640 eur Dobrá, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Pribeník, Cestice a Zemplín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *