Spomienka na prof. Boháča

PREŠOV (Daniel Sabol, Marcel Mojzeš) V utorok 11. mája, na sviatok blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopka, zorganizovala Katedra systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove v spolupráci s Domom liturgie a spirituality online vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Stavroforný protojerej prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. ako liturgista. Konferencia bola rozdelená do troch častí. Úvodný blok sa začal molebenom, po ktorom vstúpil dekan GTF PU Peter Šturák, pokračoval Marek Petro ako vedúci katedry systematickej teológie. Prvý blok uzavrel syn zosnulého profesora Vojtech Boháč ml. Druhý blok konferencie patril zahraničným hosťom z Maďarska, Poľska či Ukrajiny. Posledný blok patril domácim prednášajúcim. Ako prvý vystúpil Pavol Dancák z katedry filozofie a religionistiky. V spomienkach na zosnulého prof. Boháča pokračovali Martin Tkáč, Michal Glevaňák a posledný blok uzavrel Marcel Mojzeš. Záver konferencie patril spoločnej diskusii a hlbokým spomienkam na zosnulého profesora.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *