… do nebeského kráľovstva… iba ten, kto plní vôľu môjho Otca. (Mt 7, 21)

(Vojtech Lakomý) Tretia prosba Otčenáša, ktorú sa modlíme: „Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi“, poukazuje na to, ako píše emeritný pápež Benedikt XVI., že kde sa deje Božia vôľa, tam je nebo. Nikto nepochybuje, že na nebi sa plní Božia vôľa, preto zem sa stáva nebom natoľko, nakoľko sa na nej plní Božia vôľa. Naša vlastná vôľa nás vzďaľuje od Božej – sťahuje k zemi. Preto prosme, aby bol porazený egoizmus a vedeli sme plniť Božiu vôľu, ktorou budeme vystupovať do neba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *