Zjavil som tvoje meno ľuďom… (Jn 17, 6)

(Michal Hospodár) Naše kresťanské náboženstvo je zjavené náboženstvo. To znamená, že Boh v dejinách slovami i skutkami poodhalil svoju tvár, aby sme ho pravdivo poznali. Najväčšie zjavenie Boha prišlo skrze Ježiša Krista. Veriť v Ježiša súčasne znamená veriť v Otca. Lebo Ježiš povedal: „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn 10, 30) Keď Cirkev učí o Bohu, odhaľuje zjavenú pravdu, aby sme prijatím Božej pravdy mali v sebe i cestu, i život. Ľudia dnes namiesto osobnej viery hľadajú akési duchovno bez náročnosti na zmenu svojho života a zmýšľania. Taká privátna viera nás nemôže zachrániť. Ježišu, sme vďační, že si prišiel na túto zem a ukázal nám pravú tvár Otca. Naučil si nás, že Bohu Otcovi máme dôverovať v každej situácii. A často sa k nemu utiekať so slovami: Otče náš.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *