On mu odvetil: „Hľa, tu som, syn môj!“ (Gn 22, 7)

( Pavol Székely ) Udalosť obetovania Izáka je nielen predobrazom obety Ježiša Krista, ale zároveň obrazom nekonečnej lásky: Abraháma k synovi Izákovi, Otca k Synovi, Otca k tebe. Tak ako Abrahám sprevádza Izáka na vrchol v krajine Morja, tak nás náš nebeský Otec sprevádza v živote láskou a milosrdenstvom do nebeskej vlasti. Áno, Pán vidí naše konania, pády, trápenia i obety. No nikdy nás neopúšťa, kráča s nami vždy pripravený žehnať, ak aj my ako Abrahám poslúchneme jeho hlas.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *