Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. (Mt 23, 13)

(Peter Cap) Mňa sa to netýka, ja nie som zákonník, farizej ani pokrytec. Táto Ježišova výčitka nie je adresovaná mne. Vôbec nie je dôležité, ako sa cítim: či ako zákonník, farizej, pokrytec, alebo ako kresťan. Dôležité je, ako ohlasujem nebeské kráľovstvo tomuto svetu. Lebo často žijem nielen v tomto svete, ale aj v duchu tohto sveta. Apoštol Pavol povie: „Žite jeden s druhým v pokoji! … napomínajte neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví! Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ Podarilo sa mi dnes takto otvoriť nebeské kráľovstvo iným?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *