Svätý Otec František, Krakov 30. júl 2016

SLOVO MLADÝM

Niektorí mi môžete povedať: Otče, no toto nie je pre všetkých, je to len pre niektorých vyvolených! Áno, je to pravda, a títo vyvolení sú všetci tí, ktorí sú ochotní zdieľať svoj život s ostatnými. Rovnakým spôsobom, akým Svätý Duch premenil srdce apoštolov v deň Turíc – boli paralyzovaní – to chce urobiť aj s nami… Toto je to tajomstvo, drahí priatelia, že všetci sme povolaní „experimentovať“. Boh od teba niečo očakáva, Boh od teba niečo chce, Boh na teba čaká. Pochopili ste? Boh od teba niečo čaká, Boh prichádza prelomiť našu uzavretosť, prichádza otvoriť dvere našich životov, našich vízií, našich pohľadov. Boh prichádza roztvoriť všetko to, čo ťa uzatvára. Pozýva ťa snívať, chce ti dať vidieť, že svet s tebou môže byť iný. Je to tak: ak ty zo seba nevydáš to najlepšie, svet nebude inakší. Je to výzva.

 

Cyril Jančišin ml., duchovný správca CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove
Boh od teba niečo čaká. Je to naozaj výzva, ktorá sa týka každého z nás. Ak nám táto správa len tak preletí ušami, potom sa stane jednou z tých, ktoré každodenne spracujeme a vypustíme. Nahradia ich iné. Ak sa však táto výzva dotkne nášho srdca, potom má moc skutočne meniť naše životy. Práve v tieto dni zažívam silu Božieho pôsobenia vo svojom živote. Presviedčam sa, že on má odo mňa očakávania. Deň po dni sa Boha pýtam: „Čo odo mňa dnes chceš?“ A on skrze ľudí a okolnosti v mojom živote mi ukazuje cestu, ktorou mám kráčať. Je to fascinujúce: Boh má so mnou plán, plán lásky. Chcel by som, aby každý, kto číta tieto riadky, povedal Bohu úprimne a pravdivo: „Čo odo mňa chceš?“

 

Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva
Mnohí sme povolaní do viacerých služieb a s pribúdajúcimi rokmi zastávame viacero životných funkcií – žiaka, zamestnanca, rodiča či občana mesta a obce. Každá z úloh je iná a vyžaduje iné zručnosti. Jedna je však tá, ktorá má dať zmysel nášmu životu. Keď viditeľná hlava Cirkvi Svätý Otec František nám odkazuje, že Boh od nás niečo očakáva a Boh od nás niečo chce, hľadajme neustálym vzdelávaním a formovaním svojej osobnosti výzvu adresovanú priamo nám. Šalamún ostal navždy v pamäti ľudstva ako žiarivý príklad spravodlivej vlády. Boh od neho niečo očakával a on to vrchovato naplnil. Pred každým z nás stojí výzva a osobné pozvanie. Presnú odpoveď Stvoriteľovi dáme iba po úprimnom štúdiu Božej pedagogiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *