Olomoucká arcidiecéza sa počas národnej cyrilo-metodskej púte na Velehrade tešila z vymenovania dvoch pomocných biskupov

Tridsaťtisíc pútnikov si 5. júla pripomenulo odkaz sv. Cyrila a Metoda na Velehrade v Českej republike. Pútnickej slávnosti predsedal kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov v Ríme. Vo svojej homílii vyzdvihol význam a svedectvo sv. Cyrila a Metoda: „Vzdávame úctu týmto dvom svätým misionárom gréckeho pôvodu, ktorým sa podarilo odovzdať vašim predkom nový život evanjelia spôsobom takým účinným, že sa stal zásadným nie len pre vás, ale pre všetky slovanské národy, ba pre celú Európu.“ Ako ďalej uviedol, k rastu Božieho kráľovstva, ktoré sv. Cyril a Metod hlásali, môže prispieť každý človek svojou vierou a skutkami milosrdenstva, výchovou detí, spravodlivosťou a bojom proti korupcii, pomocou utečencom a chorým, a priateľstvom.
Súčasťou bohoslužby na nádvorí v blízkosti velehradskej Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda bolo ocenenie osobností, ktoré svojím životom vydávajú svedectvo o Kristovi.
Apoštolský nuncius v Českej republike arcibiskup Giuseppe Leanza zároveň oznámil, že Svätý Otec vymenoval dvoch nových pomocných biskupov Olomouckej arcidiecézy: P. Antonína Baslera, doterajšieho kancelára arcibiskupstva, a Mons. Josefa Nuzíka, generálneho vikára. Okrem funkcie pomocného biskupa bol každému z vymenovaných biskupov daný aj čestný titul dnes už zaniknutej diecézy. P. Basler bol vymenovaný za titulárneho biskupa diecézy Vaga v dnešnom Tunise a Mons. Nuzík sa stáva titulárnym biskupom diecézy Castra Galbae na území dnešného Alžírska. (TS ČBK, foto: Petr Nedoma a Dominik Novák, Pavel Langer, František Jemelka)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *