Krátke správy zo sveta (16 – 17)

Svätý Otec František prijal 28. júna skupinu žien zo španielskej diecézy Toledo, ktoré si prešli ťažkou životnou skúškou rozpadu manželstva.:: Medzi vyše dvadsiatkou žien boli matky a manželky, ktoré v životnej kríze našli oporu vo viere a v spoločenstve Cirkvi. Skupina sa stretáva každý mesiac vo svojej farnosti pri adorácii Eucharistie a pri vzájomnom delení sa. (RV)

 

Novým prefektom Kongregácie pre náuku viery sa 1. júla stal doterajší sekretár kongregácie španielsky jezuita arcibiskup Luis Francisco Ladaria Ferrer.:: Vedenie najvýznamnejšieho vatikánskeho dikastéria preberie po nemeckom kardinálovi Gerhardovi Ludwigovi Müllerovi, ktorý ukončil svoj päťročný mandát. Pred rokom bol Ferrer vymenovaný aj za predsedu komisie pre štúdium otázky diakonátu žien. (TK KBS)

 

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, navštívil 1. a 2. júla slovenské farnosti v Rumunsku.:: V Bonodoši a Novej Hute slávil sväté omše pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Slovenské farnosti spadajú pod správu biskupstva v Oradei. Takmer každá rumunská obec, kde žije výraznejší počet Slovákov, má svoju farnosť so slovenským kňazom. (TK KBS)

 

Za prítomnosti tisícok mladých prezentovali 3. júla v Paname oficiálnu hymnu nasledujúcich svetových dní mládeže, ktoré bude v roku 2019 hostiť táto krajina.:: Úvodnými slovami hymny je verš: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Hymnu napísal a zložil katechéta Abdiel Jiménez, autor viacerých liturgických spevov a člen rôznych zborov. Arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa vysvetlil, že hymna vyjadruje misiu byť učeníkom a ohlasovateľom podľa príkladu Panny Márie. (RV)

 

Vo veku 83 rokov zomrel 5. júla v Nemecku kardinál Joachim Meisner, emeritný arcibiskup Kolína.:: Kňazské svätenie prijal v roku 1962 a biskupskú vysviacku v roku 1975. Za kolínskeho arcibiskupa metropolitu bol vymenovaný v roku 1988. Nemecký kardinál bol známy ako priateľ a veľký podporovateľ Cirkvi na Slovensku. Desiatky rokov navštevoval najmä Spišskú diecézu, s ktorej biskupom Mons. Františkom Tondrom ho spájalo dlhoročné priateľstvo. V roku 2006 mu mesto Levoča udelilo čestné občianstvo. Kardinál Meisner štedro podporil výstavbu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá mu v roku 2011 udelila čestný doktorát. (RV)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *