Svedectvo Myrny Nazzourovej v gréckokatolíckej farnosti Prešov-Sídlisko 3