Vladykovia Peter Rusnák a Cyril Vasiľ si pripomenuli 30. výročie kňazstva