Jednou vetou (14)

6. – 7. júna sa v Stropkove uskutočnila druhá časť deviatej viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov, ktorej hlavným cieľom bolo schváliť nové viceprovinciálne stanovy a venovať sa téme realizácie Centra arte pod vedením otca Kamila Drába CSsR. (Metod Marcel Lukačik CSsR)

7. júna sa košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR zúčastnil na zasadnutí rady KBS pre rodinu v Banskej Bystrici. (TSKE)

7. júna zavítal Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, na podujatie venované 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove, ktoré sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského. (ISPA)

Košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR vystúpil 10. júna s prednáškou Milosrdenstvo a spravodlivosť v dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach v rámci druhého kongresu apoštolov milosrdenstva. (TSKE)

V nedeľu 11. júna slávil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, archijerejskú svätú liturgiu v Krásnom Brode pri príležitosti odpustovej slávnosti Zoslania Svätého Ducha. (ISPA)

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ vysvätil 11. júna v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sedem diakonov pre Prešovskú archieparchiu – Jána Murgaša, Vladimíra Nogu, Tomáša Pecucha, Dominika Petríka, Maroša Sejku, Martina Tkáča a Pavla Vasiľa.

Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ prijal 13. júna v priestoroch arcibiskupskej rezidencie v Prešove veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Jurija Mushku. (ISPA)

14. júna sa Mons. Ján Babjak SJ stretol s primátorom mesta Svidník Jánom Holodňákom. (ISPA)

16. júna sa v hlavnej sále Domu kultúry Andreja Hlinku v Ružomberku uskutočnila konferencia zdravotníckej etiky a bioetiky pod titulom Aktuálne etické problémy zdravotnej starostlivosti na Slovensku, ktorú zorganizovali subkomisia pre bioetiku a rada pre pastoráciu v zdravotníctve Konferencie biskupov Slovenska v spolupráci s Onkologickým ústavom sv. Alžbety a Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou milosrdní bratia v Bratislave, Ústavom zdravotníckej etiky SZU a Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave pod záštitou Mons. Milana Lacha SJ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *