… jednomyseľne zotrvávali na modlitbách… (Sk 1, 14)

(Milan Mojžiš) Vo štvrtom storočí istá Egeria putovala do Palestíny a prežila tam Veľký pôst aj Paschu – Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré opísala formou listov. Rozpráva tam, ako sa kresťania zhromažďovali na modlitbách a tešili sa z toho, že Kristus im daroval nový večný život. Modlitba a radosť sú veľmi dôležité. Takto to robil aj kráľ Dávid a svätá Cirkev ho dáva za vzor, keď vo veľkonočnom kánone spieva: „Praotec Boží Dávid radostne tancoval pred archou úmluvy. Aj my, svätý ľud Boží, keď vidíme splnenie predpovede, vrúcne sa radujme, že vstal z mŕtvych Kristus, všemohúci Boh.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *