Košická charita

CHARITA (Anna Ivanková) Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice je súčasťou Slovenskej katolíckej charity. Poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby všetkým ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie na území Košickej eparchie. Košický apoštolský exarcha vladyka Milan Chautur CSsR, zriadil Gréckokatolícku apoštolskú exarchátnu charitu 1. septembra 2001 podľa zákona č. 308/91 Zb. z a Kódexu kánonov východných cirkví. Svoju činnosť začala 1. apríla 2002. Po vzniku Košickej eparchie sa v roku 2011 premenovala na Gréckokatolícku eparchiálnu charitu Košice.

ADOS
Gréckokatolícka eparchiálna charita začínala svoju činnosť poskytovaním zdravotníckej starostlivosti agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Michalovciach, kde pracovali zdravotné sestry, ktoré v domácom prostredí poskytovali ošetrenie klientom. Táto zdravotnícka agentúra vykonáva ošetrovateľskú činnosť dodnes. Využívajú ju klienti a pacienti po návrate z nemocničnej liečby, akútne chorí bez potreby hospitalizácie, chronicky chorí, pacienti v terminálnom štádiu aj sociálne a zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva. Ošetrovateľskú službu charita poskytuje poistencom všetkých poisťovní na základe zdravotného stavu pacienta na návrh ošetrujúceho lekára. Zdravotné sestry sa dopravujú ku klientom osobnými autami, keďže navštevujú klientov od Michaloviec až po Veľké Kapušany. Požičovňa zdravotníckych pomôcok slúži ako prvá pomoc, kým klienti získajú potrebné zdravotnícke pomôcky.
V rámci požičovne Gréckokatolícka eparchiálna charita poskytuje kardio-kreslo, vozíky, palice, vaňový zdvihák a iné pomôcky, ktoré uľahčujú mobilitu klienta.
V rámci sociálnych činností od roku 2002 bola poskytovaná opatrovateľská služba v rodinách pre seniorov v mestách Michalovce, Sobrance, Trebišov, Košice a neskôr Sečovce. Zmenou územných kompetencií miest a obcí a zmenou financovania bola táto služba v roku 2014 zrušená.

 

Sociálne centrá
Pomoc rodinám a jednotlivcom v núdzi pomáhajú riešiť sociálne centrá v Košiciach a Trebišove. Či už poskytovaním sociálneho poradenstva, alebo poskytovaním materiálnej pomoci a finančných príspevkov. V Trebišove je to sklad solidarity na Gorkého ulici a v Košiciach Centrum pre dobré mamičky.
Sklad solidarity zabezpečuje výdaj a príjem oblečenia pre deti a dospelých, spotrebné veci do domácnosti, školské potreby, obuv. Zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, podporuje komunitné organizovanie.
Centrum pre dobré mamičky v Košiciach sa zaoberá organizovaním podpory mamičiek s deťmi, ktoré si môžu vymieňať veci pre deti. Centrum sa stalo v roku 2015 aj zberným miestom pre materiálnu pomoc, ktorú sme v spolupráci s niektorými farnosťami a gréckokatolíckymi rehoľnými sestrami pripravovali a pomáhali distribuovať na Ukrajinu rodinám postihnutým vojnovým konfliktom. Taktiež sa v roku 2016 stalo miestom, kde bola poskytovaná aj materiálna pomoc utečencom žijúcim v Košickom kraji.

 

Prepravná služba
Prepravná služba začala svoju činnosť v roku 2013 ako doplnenie opatrovateľskej služby na skvalitnenie života starších a chorých ľudí. Z doplňujúcej služby sa za štyri roky stala táto preprava neodmysliteľnou súčasťou pohybu pre sedemdesiat seniorov mesta Košice. Klienti sú prepravovaní tromi autami v priebehu dňa na lekárske vyšetrenia, do zariadení sociálnych služieb, na návštevy, na vybavovanie úradných záležitostí. Klienti využívajú túto službu hlavne v zimných mesiacoch aj na dovoz stravy a nákup potravín.

 

Stacionár v Myslave
V októbri 2015 bol slávnostne otvorený Stacionár sv. Bazila Veľkého v mestskej časti Košice-Myslava. Toto denné zariadenie pre seniorov s kapacitou desať miest denne ponúka záujmové aktivity pre seniorov. Stretávajú sa tu v dobrej atmosfére rodinného domu a neraz zaznejú príbehy z obdobia prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi v päťdesiatyh rokoch. Prepravu z domu do stacionára a späť zabezpečuje prepravná služba.

 

Potravinová pomoc
V roku 2016 sa charita zapojila aj do projektu potravinovej pomoci, ktorá spočívala v distribúcii potravinových balíčkov ľuďom v núdzi v okrese Košice I. V mestských častiach Staré mesto, Košice-Sever, Kavečany, Džungľa, obec Ťahanovce a sídlisko Ťahanovce bolo vydaných tisícsto balíkov potravín a dvesto hygienických balíčkov. Tohto roka sú plánované štyri distribúcie od februára až do konca novembra. Napriek tomuto výdaju potravín je stále ešte dosť rodín, ktoré privítajú potravinovú pomoc. Týmto charita pomáha aktivitou Tesco potravinová pomoc, ktorá je organizovaná vždy raz ročne pre Vianocami.
V novembri 2016 bola organizovaná Slovenskou katolíckou charitou v spolupráci s firmou Tesco aj v Košickej eparchii už po tretí raz. Za tri roky bolo v spolupráci s farnosťami Trebišov, Michalovce a Košice vyzbieraných niekoľko sto kíl trvanlivých potravín, ktoré boli rozdané rodinám v dekanátoch Michalovce, Trebišov a Košice.

 

Výchovno-vzdelávacie aktivity
Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice sa zaoberá aj výchovno-vzdelávacími aktivitami. V roku 2006 až 2008 prebiehalo vzdelávanie pre zamestnancov charity a dobrovoľníkov. V roku 2006 bolo poskytované vzdelávanie projektu Komunitné organizovanie. Od roku 2015 prebieha projekt vzdelávania na základných školách Sme kamaráti ako prevencia agresivity a šikanovania v rôznych podobách. Cieľom je poukázať na vplyv neprijateľného správania, na podporu jedinečnosti dieťaťa a zároveň spolupatričnosti do komunity.

 

Podpora centier
Neodmysliteľnou súčasťou sa stala spolupráca s Humanitou pre život Spišské Vlachy a Košickým folklórnym štúdiom, ktoré pripravili vianočné koncerty pre priaznivcov a sympatizantov Gréckokatolíckej eparchiálnej charity v Košiciach. Výťažok z koncertov bol použitý na podporu činnosti sociálnych centier: skladu solidarity v Trebišove a Centra pre dobré mamičky v Košiciach. K vianočným aktivitám patril aj projekt Vianočné dieťa, ktorý priniesol v dekanátoch Košice, Trebišov, Spišská Nová Ves a Michalovce stovky darčekov pre deti.
V súčasnosti za charitu v Košickej eparchii zodpovedá otec Jozef Matejovský, farár farnosti Košice-Sídlisko Dargovských hrdinov, ktorý pokračuje v práci predošlých riaditeľov Mariána Tkáča, otca Vladimíra Tomka a Róberta Jágera. V košickej charite bolo doposiaľ zamestnaných viac ako päťdesiat zamestnancov na pracovné zmluvy a dohody a do rôznych projektov sa zapojilo viac ako sto dobrovoľníkov.
Činnosť charity dopĺňa miesto rodiny. Je pripravená počúvať, pomôcť, prejaviť spolupatričnosť a podporu dôstojnosti človeka v rôznych životných situáciách.
„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)
Vďaka zriaďovateľovi Gréckokatolíckej eparchii Košice a vladykovi Milanovi Chauturovi za zriadenie Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice sa otvoril priestor a cesta pomoci ľuďom v núdzi, cesta na vykonanie dobrých skutkov a šírenia evanjelia či už v práci s deťmi, so seniormi, s rodinami i jednotlivcami, alebo aj utečencami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *