O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove (GTF PU) sme sa porozprávali s jej dekanom Mons. prof. Petrom Šturákom.

MINIROZHOVOR (Michal Pavlišinovič) Čo dnešnému mladému človeku ponúka štúdium na GTF v Prešove?
V súčasnosti sme všetci konfrontovaní skutočnosťou, že v mnohých oblastiach života spoločnosti ponuka prevyšuje dopyt. Aj v oblasti vzdelávania sa dnes javí na Slovensku bohatá ponuka vysokých škôl ponúkajúcich vzdelanie v mnohých smeroch. Pre mladého človeka, ktorý pri voľbe svojho štúdia robí jedno z najdôležitejších rozhodnutí, ktoré zásadne ovplyvní jeho ďalší život, ponúka Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove jedinečnú možnosť vzdelania vyplývajúcu z jej špecifického poslania a zamerania. Je to vysokoškolská inštitúcia s vynikajúcimi výsledkami a s medzinárodnou akceptáciou, ktorá ponúka nielen bohatú škálu študijných programov, ale snaží sa aj o formáciu v duchu kresťanských a akademických tradícií, aby jej absolventi vedeli odpovedať na výzvy dneška a prispievali k šíreniu vzdelanosti, ale aj posolstva evanjelia lásky.

 

Aké študijné programy najviac lákajú študentov?
Čas, ktorý žijeme, vyžaduje od nás čoraz vyššie nároky a my sa musíme snažiť flexibilne reagovať. V tomto zmysle fakulta ponúka jedinečné študijné programy. Osobitne by som vyzdvihol v bakalárskom stupni štúdia multikultúrne európske štúdiá, religionistiku a animáciu voľnočasových aktivít. V magisterskom stupni je jedinečným študijným programom, ktorý vlastne ponúka iba naša fakulta, probačná a mediačná práca.

 

V ktorom z týchto programov vidíte perspektívu pre pracovný trh na Slovensku?
Všetky ponúkané študijné programy, osobitne katolícka teológia, majú svoju osobitosť, ale zvlášť by som dal pozornosti posledný menovaný študijný program, pretože probačná a mediačná práca, ktorá kopíruje trendy v živote našej spoločnosti, sa javí ako jedna z alternatívnych foriem riešenia sporov a kríz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *