Etiópska eucharistická liturgia

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Etiópska cirkev bola stáročia metropoliou Koptskej cirkvi. Bolo tradíciou, že mala jediného biskupa (abunu), ktorého vymenúval koptský patriarcha zvyčajne spomedzi mníchov Kláštora sv. Makária Egyptského. Preto etiópsky obrad vďačí za mnohé liturgické prvky koptskému obradu. Etiópčania však boli otvorení aj gréckym a sýrskym vplyvom. Bohoslužby dodnes slávia v staroetiópskom jazyku geez, liturgické čítania sa však niekedy prednášajú aj v amharčine, úradnom jazyku Etiópie.
Stredobod etiópskej liturgie predstavuje slávenie eucharistie (tzv. Qeddase), ktoré si za normálnych okolností vyžaduje aspoň dvoch kňazov a troch diakonov, a malo by sa konať len raz za deň. Pozostáva z troch častí.

Príprava eucharistických darov
Už v predvečer slávenia eucharistie začnú diakoni pripravovať eucharistické dary. Hrozienka namočia do vody, aby z nich mohli neskôr vytlačiť šťavu, ktorá sa použije pri liturgii. Chlieb pečú v noci pri recitácii modlitieb v malom dome, ktorý je postavený vedľa chrámu na jeho východnej strane a nazýva sa betlehem, pretože má pripomínať miesto Kristovho vtelenia. Diakoni pripravia tri chleby, kňaz si potom vyberie jeden z nich na liturgiu. Ostatné chleby skonzumujú kňazi a diakoni alebo aj veriaci po liturgii. Eucharistické dary prinášajú do chrámu diakoni v procesii s kadidlom a počas zvonenia zvonov, pričom nad darmi držia pestrofarebný slnečník ako baldachýn.

Liturgia katechumenov
V druhej časti bohoslužby diakoni prednesú dve čítania z novozákonných listov a kňazi úryvok zo Skutkov apoštolov a evanjeliové čítanie. Pred evanjeliom ešte zaznie chválospev Bohorodičke a trojsvätý hymnus (trisagion). Aj Etiópčania zdôrazňujú kristologický význam pôvodne byzantského hymnu, keď pridávajú zvolanie: „ktorý si bol za nás ukrižovaný“.

Liturgia veriacich
Etiópska pravoslávna cirkev používa štrnásť anafor, katolíci etiópskeho obradu až sedemnásť. Najčastejšie sa používa Anafora apoštolov, ktorá predstavuje upravené znenie eucharistickej modlitby spisu Apoštolská tradícia, ktorý sa pripisuje sv. Hipolytovi Rímskemu († 235). Pri ostatných anaforách ide nielen o prevzaté ranokresťanské texty, ale aj o originálne etiópske kompozície z obdobia nášho stredoveku. Významná je Máriina anafora, ktorá obsahuje chválospevy na Božiu Matku. Používa sa počas tridsiatich troch mariánskych sviatkov. Keďže ide o originálny etiópsky text, svedčí to o veľkej úcte k Bohorodičke v etiópskej spiritualite.
Anafora sa prednáša ako striedavý spev medzi kňazmi a diakonmi. Počas recitovania Kristových slov o ustanovení Eucharistie kňaz mení polohu svojho hlasu: prejde do vyššej tóniny, aby pozornosť veriacich nasmeroval na sprítomnenie Kristovej tajomnej večere s učeníkmi. V rozličných anaforách sú rozličné znenia Kristových slov ustanovenia.
Eucharistia sa veriacim podáva pod oboma spôsobmi. Pri liturgii sa používajú bubny a bicie nástroje. Etiópčania poznajú aj liturgický tanec.

Liturgický rok
Etiópsky rok má 365 dní, etiópsky mesiac má 30 dní, a preto k dvanástim mesiacom pridávajú dodatočný mesiac s piatimi (v priestupnom roku šiestimi) dňami. Liturgický rok sa delí na mnoho období, niektoré trvajú len niekoľko dní a začínajú sa či končia sviatkom Pána, Bohorodičky alebo niektorého svätca. Etiópsky obrad má sedem pôstnych období, celkovo 254 pôstnych dní. Pôst pred Paschou trvá dokonca až 80 dní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *