Kňazský deň Košickej eparchie

Program kňazského dňa Košickej eparchie na Eparchiálnom úrade v Košiciach sa 25. februára začal modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR. Úvodným príhovorom zároveň motivoval kňazov k vzdelávaniu vzhľadom na široké spektrum problematík v dnešnom svete, o ktorých by mal mať každý kňaz vedomosť získanú od odborníkov. V prvej prednáške otec Ľuboš Repický, výpomocný duchovný pre sociálne odkázaných, predstavil rôzne organizácie a možnosti pomoci ľuďom v kríze. Teoretic
ké princípy pomoci, postavené predovšetkým na morálnych hodnotách kresťanstva, a modely sociálnej práce predstavil otec Lukáš Mitro, výpomocný duchovný v sociálnom zariadení Dorka. Mária Dravecká zo Sekulárneho inštitútu sv. Angely Merici predstavila históriu a princípy sekulárnych inštitútov a ich význam aj pre Cirkev dnešných čias. Záverom synody o rodine z roku 2015 sa vo svojej prednáške venoval otec Peter Labanič, predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie. Tematike rodiny sa v prezentácii venovala Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre ľudské práva, ktorá predostrela prehľad zákonov o rodine v slovenskej a európskej legislatíve. Program sa zakončil diskusiou a modlitbou Anjel Pána. (TSKE)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *