Archive For The “SPRAVODAJSTVO” Category

Noc múzeí v michalovskej rotunde

By |

MICHALOVCE (TSKE) V sobotu 15. mája vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, slávil archijerejskú svätú liturgiu v exteriéri Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Liturgické slávenie bolo súčasťou víkendového programu iniciatívy Noc múzeí a galérií. V záhrade tohto múzea sa nachádzajú základy ranostredovekej rotundy. Na jej základoch bola slávená byzantská liturgia, ktorá ešte viac zvýraznila historické…

Read more »

Krátko z domova

By |

Krátko z domova

KOŠICE (A. Ivanková) Celkovo dvadsaťsedem jednotlivcov a kolektívov z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry a športu si 7. mája popoludní v priestoroch Kulturparku na Kukučínovej ulici prevzalo z rúk košického primátora Jaroslava Polačka Cenu mesta Košice a plaketu primátora mesta. O laureátoch cien mesta za rok 2020 rozhodlo mestské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie,…

Read more »

Diakonské svätenie

By |

BANSKÉ (Beáta Baranová) V nedeľu 16. mája zažili veriaci v gréckokatolíckej farnosti Banské radostnú udalosť. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v miestnom Chráme svätých Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu, počas ktorej vkladaním rúk udelil prvý stupeň kňazstva – diakonát Petrovi Ščerbovi, rodákovi z tejto farnosti. Otec arcibiskup v homílii všetkých povzbudil k…

Read more »

Online odpustová slávnosť

By |

KOŠICE (Erika Klobošičová) Na sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista sa 13. mája na Cirkevnej základnej škole s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach konala odpustová slávnosť, na ktorej sa zúčastnil aj arcibiskup Cyril Vasiľ s riaditeľom Eparchiálneho školského úradu otcom Petrom Oreničom. Slávnosť sa začala svätou liturgiou, ktorú žiaci pre epidemické opatrenia sledovali vo…

Read more »

Rozlúčka so spolužiakom

By |

OPATOVÁ (Mons. Ján Babjak SJ) V obci Opatová pri Trenčíne sa 2. mája svätou omšou na cintoríne naposledy rozlúčili so zosnulým kňazom Žilinskej diecézy, pánom dekanom Pavlom Gavendom. Zádušnú svätú omšu celebroval žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Spolu s ním koncelebrovali prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik…

Read more »

Uchom a srdcom

By |

DVORIANKY (Milan Kmec) Rada pre mládež Košickej eparchie v máji na svojej webovej stránke predstavila novú ponuku pre mladých – online poradňu nazvanú Uchom a srdcom. Aktuálna doba poznačená pandémiou do veľkej miery zvýraznila vnútorné prežívanie mladého človeka, často spojené s pocitom samoty, nepochopenia, neprijatia či vlastného zlyhávania. Aby mladý človek v tom neostal sám a uzavretý, rozhodla sa rada…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku