Archive For The “SPRAVODAJSTVO” Category

Zomrel otec Mukačevskej eparchie

By |

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: Jaroslav Makar)   Na Ukrajine sa 19. – 20. júla konali pohrebné obrady za zosnulého mukačevského eparchu Milana Šášika CM. Člen rehole vincentínov vladyka Milan zomrel náhle v utorok 14. júla v užhorodskej nemocnici v dôsledku trombózy. Pred odchodom do nemocnice prijal pomazanie chorých od pomocného užhorodského biskupa Nila…

Read more »

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

By |

Dvestoročnica chrámu v Jasenove

Jasenov ■ V nedeľu 2. augusta veriaci v Jasenove privítali vo svojom dvestoročnom chráme vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, pri príležitosti jubilejnej odpustovej slávnosti, na ktorej sa zúčastnili aj viacerí gréckokatolícki a rímskokatolícki kňazi z okolia. Vladyka Milan vyzdvihol silu svedectva a stability miestneho chrámu, ktorý je už dve storočia výraznou súčasťou miestneho života. Stal sa miestom, na…

Read more »

Denný detský letný tábor dekanátu Hrabské

By |

Hrabské ■ 27. až 31. júna sa v Malcove uskutočnil denný detský letný tábor dekanátu Hrabské. Na tábore sa zišlo vyše sto detí, dvadsaťštyri animátorov a štyria kňazi. Celý tábor sa niesol v duchu citátu z Lukášovho evanjelia: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) V stredu sa všetci účastníci tábora vybrali na výlet do…

Read more »

Odpust v Prievidzi

By |

PRIEVIDZA ■ V nedeľu 26. júla sa v Mariánskom kostole v Prievidzi uskutočnila odpustová slávnosť prievidzskej gréckokatolíckej Farnosti svätých sedmopočetníkov. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Peter Rusnák spolu s generálnym vikárom Bratislavskej eparchie otcom Vladimírom Skybom, otcom diakonom Michalom Vadrnom z Bratislavy, trenčianskym dekanom otcom Igorom Cingeľom a s otcom Jozefom Durkotom, správcom gréckokatolíckej farnosti v…

Read more »

Miništrantský tábor v seminári

By |

Prešov ■ Od 27. do 31. júla sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča uskutočnil miništrantský tábor. Zúčastnilo sa na ňom 57 miništrantov vo veku od osem do devätnásť rokov z farností Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. Miništranti mali možnosť vypočuť si katechézy pozvaných duchovných otcov Michala Jančišina a Rastislava Baku. Zaznelo svedectvo Lukáša Buža,…

Read more »

V Nižných Repašoch odhalili pamätnú tabuľu kňazovi Alexejovi Miroššayovi

By |

Nižné Repaše ■ V nedeľu 2. augusta prežívali vzácne chvíle veriaci v Nižných Repašoch (farnosť Torysky). Pri príležitosti chrámového sviatku Zosnutia sv. Anny, matky Presvätej Bohorodičky, sa tu konala odpustová slávnosť, ktorá bola tento rok spojená s odhalením pamätnej tabule gréckokatolíckemu kňazovi otcovi Alexejovi Miroššayovi ml. Tento výnimočný kňaz pôsobil v obci od roku 1940….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi