Dvojčísla časopisu

«««             »»»

Dvojčísla časopisu

· prvé riadne vydanie časopisu bolo dvojčíslo ·
· najmenší rozsah strán malo dvojčíslo júl – august v roku 1969 (8 strán) a
najväčší dvojčíslo 5 – 6 v roku 2008 (56 strán) ·
· najviac (deväť) dvojčísel vyšlo v roku 2001 ·
· v rokoch 1970 – 1996 nevyšlo žiadne dvojčíslo ·
· v rokoch 2011 – 2018 bola v dvojčíslach príloha ·

 

Kým spočiatku dvojčísla zvyčajne predstavovali akési preklenutie medzi periodicitou mesačníka a dvojtýždenníka, neskôr sa stali jeho špecifikom. Vďaka rozšírenému priestoru sa tak k čitateľom dostávajú témy, ktorých uverejňovanie každé dva týždne by bolo príliš komplikované. Takto sa v časopise vytvoril priestor na obsahovú a formálnu pestrosť. Niektoré rubriky sa v rámci dvojčísel udržali roky, iné boli plánované na obmedzený čas a ďalšie postupne zanikli.

 

 

 

Od roku 2011 je súčasťou časopisu Slovo jednofarebná textová príloha. Ide najmä o čítania súvisiace s východnou gréckokatolíckou spiritualitou. Tú prinášali prílohy Paterik či Svätý Efrém Sýrsky. Časopis sa podujal zvýšiť úroveň básnicej tvorby, ktorej bola venovaná príloha Básne. V nej si našli priestor i začínajúci autori, ktorých poéza či próza si vďaka nemu našla cestu k čitateľom.

 

 

 

«««             »»»

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku