Špeciálne vydania časopisu

«««             »»»

Špeciálne vydania časopisu

V roku 1995 navštívil prvýkrát samostatnú Slovenskú republiku vtedajší pápež svätý Ján Pavol II., ktorý sa po blahorečení v Košiciach zúčastnil aj na modlitbe Akatistu k Presvätej Bohorodičke v Prešove.
Táto udalosť bola dôvodom, prečo redakcia časopisu Slovo pod vedením Blažeja  Krasnovského pripravila špeciálne číslo, v ktorom bola predstavená Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Vydanie bolo unikátne obsahom aj prevedením – kvalitou článkov, papiera a tlače.

Časopis Slovo si druhýkrát vo svojej histórii pripomenul ďalšie decénium svojho života, ktoré bolo v roku 2009 dôvodom vydania dvojčísla 4 – 5. Špeciál popri bežných rubrikách obsahoval články mapujúce 40 rokov časopisu. Súčasťou osláv štvrtého decénia časopisu bola konferencia s medzinárodnou účasťou a výstava, ktorá priblížila doterajšiu prácu redakcie. Pri tejto príležitosti boli ocenení všetci redaktori časopisu, ktorí sa dovtedy podieľali na jeho tvorbe.

Na začiatku roka 2008 došlo k výnimočnej udalosti. Vtedajší pápež Benedikt XVI. zmenil usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a povýšil ju na metropolitnú cirkev s vlastným právom (sui iuris). Táto jedinečná udalosť v dejinách Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku viedla k špeciálnemu vydaniu časopisu Slovo, ktoré v polovici februára vyšlo prvýkrát v histórii ako plnofarebné dvojčíslo. Jeho obsah priblížil históriu Cirkvi, nové biskupstvá, katedrálne chrámy a myšlienky slovenských vladykov.

Ďalším špeciálnym vydaním časopisu si redakcia pripomenula 200. výročie založenia Prešovskej eparchie. Na jej území sa v súčasnosti nachádzajú eparchiálne sídla celej slovenskej gréckokatolíckej metropolie. Špeciál sa vrátil k myšlienke z roku 1995 a znovu predstavil jednotlivé protopresbyteráty Prešovskej archieparchie. Jeho súčasťou boli aj historické články a príspevky mapujúce Jubilejný rok Prešovskej archieparchie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«««             »»»

 

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku