Keltské uzly

VAROVANIE (Antónia Rabatínová) Takmer v každom keltskom ornamente nachádzame prepletené symboly, uzly, v ktorých sú zašifrované mystické myšlienky. Keltské uzly symbolicky stvárňujú večný kolobeh života a smrti, nemenný kolobeh prírodných a vesmírnych cyklov.
O význame jednotlivých keltských uzlov existuje mnoho teórií. Keltské uzly sú prastaré symboly osudu a tajomstiev prírody. Symbolizujú previazanosť duše s podvedomím človeka a jeho napojenie na magické sily. V keltských uzloch, rovnako ako v runovej abecede, sú ukryté vedomosti druidov, ktorí boli duchovnými vodcami keltskej spoločnosti, opatrovali tradície, vyznali sa v liečiteľstve, ovládali mágiu. Kelti boli veľmi zruční, svoje vedomosti vkladali do vzorov tkaných látok i do šperkov. Tkanie látok spôsobom uzlíkového pletenia má magický význam. Magické vzory zložené z previazaných uzlov bez začiatku a konca v sebe ukrývajú tajomstvo života a nekonečnosti bytia.
S viazaním uzlov sú spojené aj mýtické bytosti, víly a elfovia. Pre keltskú kultúru je charakteristické splietanie vlasov do vrkočov, ktoré predstavovalo magický rituál na ochranu pred démonmi. Ľudské vlasy majú v mnohých kultúrach magický význam, keďže sú nositeľom životnej sily človeka. Napríklad budhistickí mnísi majú hlavy vyholené dohladka, čím dávajú najavo, že sa vzdávajú materiálneho sveta.
Keltské uzly vyobrazené na verajach dverí mali ľuďom zabezpečiť ochranu a bezpečie. Zložito prepletené ornamenty mali zviazať zlých duchov a uväzniť ich v bludisku zložitých vzorov. Keltské uzly tiež symbolizujú večnosť, spätosť s prírodou, predstavujú spojenie všetkého so všetkým, previazanosť so silou „vesmírnej múdrosti“. Uzly prepájajú vonkajší svet s vnútorným. Môžu však predstavovať aj komplikácie, spletité cesty osudu.
Ornamenty bez začiatku a konca obsahujú skrytý význam, sú nositeľom myšlienok o živote a večnosti. V súčasnosti sú keltské uzly interpretované ako symboly lásky, večného kolobehu života a prepojenosti všetkých generácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *