Emil Korba

«««             »»»

EMIL KORBA
1971 – 1978

· redigoval časopis Slovo od roku 1970 ·
· 1. máj 1930 Bardejov – 27. október 1978 Bardejov ·
· šéfredaktor Blahovistnika a Katolíckych novín ·
· zomrel za nejasných okolností ·
· od roku 2006 sa udeľuje na jeho pamiatku Cena Emila Korbu ·

 

 

 

«««             »»»

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku