Slávnostná svätá liturgia

Archijerejská svätá liturgia slávená pri príležitosti 50. výročia časopisu Slovo

Súčasťou osláv výročí časopisu bola aj slávnostná svätá liturgia, ktorú za prítomnosti slovenského apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida Ottonella slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V kázni šéfredaktor časopisu Slovo otec Juraj Gradoš poukázal na dôležitosť posolstva, ktoré časopis odovzdáva. Posolstvom je radostná zvesť, že Boh je naším milujúcim Otcom a my jeho milovanými deťmi.

Po svätej liturgii boli ocenení tí, ktorí dlhé roky nezištne podporovali a stále podporujú časopis. Išlo predovšetkým o cenzorov, bývalých redaktorov, prispievateľov aj ľudí, ktorí v rámci svojej farnosti Slovo propagujú a distribuujú. Otec Gradoš všetkým odovzdal pamätnú plaketu a dar redakcie časopisu. Vladykovi Jánovi Babjakovi SJ šéfredaktor odovzdal ďakovný list za to, že Gréckokatolícke arcibiskupstvo počas rokov 2004 až 2018 významne podporovalo redakciu a vydávanie časopisu.

 

Zoznam ocenených podporovateľov:
otec Miroslav Dancák
Michal Glevaňák
František Havlík
otec Mikuláš Jančuš
Marica Kipikašová
Vladimír Komanický
otec Milan Kuzmiak
otec Anton Mojžiš
Alena Molčanová
otec Michal Pavlišinovič
otec Marek Pulščák
otec Peter Šturák
otec Peter Vansač
Juraj Zelník
Zoznam ocenených farských distribútorov:
Mária Alexová – Vernár
Rodina Kiselová – Okružná
Jozef Kočiščák – Červená Voda
Mária Kolesárová – Spišská Nová Ves
Mikuláš Kovaľ – Červená Voda
Mária Rusinková – Ľubovec
Marta Sojáková – Vernár

 

 

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku