priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 53 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Modlitebníci (spoločenstvá) časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume od 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo a máte nárok na elektronickú verziu časopisu) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Priatelia časopisu Slovo: Aktuálne nás podporuje 51 priateľov cez trvalý príkaz a 18 cez SIPO sumou od 2 do 100 eur. Pri nižších sumách (do 5 eur) prosím zvážte príspevok raz za polrok alebo rok kvôli evidencii príspevkov, alebo príspevok cez SIPO.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Partneri časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte. (Mk 6, 31)

Kristus pozýva apoštolov, aby sa utiahli na miesto, kde nikto nie je a kde je ticho. Vníma ich únavu a vie, že vnútro človeka je stvorené takým spôsobom, že v samote a tichu je schopné nachádzať Boha a rozprávať sa s ním, ale aj fyzicky sa ...

MATERINA DÚŠKA

BOŽIA LEKÁREŇ (Ján Maras) Rastie na slnečných stráňach, zväčša na okrajoch lesa, na lúkach a obzvlášť obľubuje teplé skalnaté plochy a pasienky. Materina dúška sa zbiera za slnečného počasia a vysušená sa prikladá vo vankúšikoch na neurologicky ...

Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. (Lk 4, 20)

Pozornosť druhých môže niekoho tešiť a napĺňať, ale v prirodzenosti človeka je skôr túžba nebyť neustále niekde na očiach. Súvisí to s našou potrebou súkromia. Na druhej strane, každý človek túži po uznaní, aby si ho tí druhí všimli. Na Krista ...

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. (Lk 10, 42)

„Darovala si nám posvätné rúcho, ktorým si odievala svoje panenské telo, aby sa stalo odevom neporušiteľnosti všetkým veriacim…“ Čo je ten lepší podiel? Ak vnímame a počúvame, čo robila Presvätá Bohorodička a ako pristupovala k svojmu Synovi, ...

Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok… (Mk 5, 26)

Ľudia si navzájom pri blahoželaniach mnohokrát želajú „hlavne to zdravie“. Zdravotníctvo a systém liečenia je aj v dnešnej dobe finančne náročná záležitosť. Sami to vidíme v každodennom živote. Žena v Ježišových časoch minula celý svoj majetok ...

Ale oni nechceli ísť. (Mt 22, 3)

Neopätovaná láska bolí. Odmietnuté pozvanie takisto. Na miesto, kde má prevládať radosť a šťastie, si ľudia z mnohých dôvodov nenájdu čas ani námahu pripraviť sa a prísť. Hostinu som prichystal, hovorí Boh skrze toto podobenstvo. Prečo máme také ...

Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. (Mt 23, 11)

Na niektorých miestach vo Svätom písme vnímame zaznamenanú hádku apoštolov, kto z nich je väčší. Je to chvíľa ich ľudskej slabosti až do momentu, keď plne pochopia Kristove slová pri Poslednej večeri, keď si kľakne a umyje im nohy. Najväčší sa ...

Neboj sa, len ver! (Mk 5, 36)

Abba Pimen raz povedal: „Keď je kotol na ohni, nemôže sa ho dotknúť ani mucha, ani žiaden plaz. Keď je chladný, potom na ňom pózujú nielen muchy, ale aj každá iná háveď. Podobne aj mních: dokiaľ vykonáva svoje duchovné povinnosti svedomito, ...

Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval. (Mk 5, 19)

Namiesto toho, aby sme sa zľakli ako pohania zo skutku, ktorým Kristus vyhnal pluk démonov z posadnutého človeka, upriamme svoj zrak na jeho veľkú lásku a nehu, s akou sa Kristus rozpráva s oslobodeným človekom. Poslanie ísť tam, kde ten človek ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku