priatelia

Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Prvé číslo časopisu Slovo vyšlo 14. februára 1969. Pred 53 rokmi. Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes vás pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Modlitebníci (spoločenstvá) časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 2 eurá (pri sume od 10 eur sa oficiálne stávate priateľom časopisu Slovo a máte nárok na elektronickú verziu časopisu) bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Môžete časopis podporovať aj cez SIPO. Stačí, ak sa písomne, e-mailom nahlásite evidenčné číslo SIPO, vašu adresu a sumu, ktorou chcete cez SIPO pomáhať časopisu. Minimálna suma sú 2 eurá. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Priatelia časopisu Slovo: Aktuálne nás podporuje 51 priateľov cez trvalý príkaz a 18 cez SIPO sumou od 2 do 100 eur. Pri nižších sumách (do 5 eur) prosím zvážte príspevok raz za polrok alebo rok kvôli evidencii príspevkov, alebo príspevok cez SIPO.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

Partneri časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako? (Mk 8, 4)

Učeníci sú s Ježišom už dlhý čas, a nedokážu pochopiť, že on je mocný Boh. Preto aj tá otázka na Ježiša. Neveria, že to môže urobiť. Hoci aj my už vo svojom živote „chodíme“ s Ježišom dlhý čas, predsa stále nevieme, kto je, čo pre nás znamená, a ...

… prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry… (Mk 7, 26)

Za Ježišom prichádzajú ľudia a prosia ho, aby zmenil ich život, aby ich uzdravil. Viem ja, za čo ho mám prosiť? Čo a ako potrebujem vo svojom živote zmeniť? Ježiš pomáha, keď vidí vieru a dôveru, ktorú k nemu majú. Je aj moja dôvera taká, že ...

… akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil…“ (Lk 11, 27)

U tejto neznámej ženy nevidíme závisť, ale obdiv a úctu k Ježišovej matke Márii. Táto žena sa pod vplyvom Ježišových slov cíti povolaná k jej nasledovaniu. Máriina podstata Božieho materstva je v počúvaní a zachovávaní Božieho slova. Cez jej ...

Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. (Mk 7, 6)

Je jednoduché odriekať modlitby aj spievať na svätej liturgii. Mnohokrát to robíme mechanicky, len zo zvyku. To dokážeme robiť aj bez spoluúčasti srdca. Ale omnoho ťažšie je žiť podľa Božieho slova, ktoré zasahuje aj srdce človeka, núti nás ...

… začali znášať svojich chorých ta, kde bol… (Mk 6, 55)

Mnohí myslia len na seba, svoje výhody, svoje dobro. Potreby iných zvykneme ignorovať, azda si všimneme len tých, o ktorých sa máme starať, alebo máme z nich nejaké výhody. V evanjeliu čítame, že k Ježišovi prinášajú chorých, aby sa ich dotkol a ...

Pán povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy…“ (Mt 22, 44)

V núdzi poznáš priateľa. Táto životná pravda je potvrdená v situáciách, keď tí, ktorí sú priateľmi naoko alebo kvôli nejakým výhodám, si pri tvojich ťažkostiach alebo problémoch povedia, že už nie sú priateľmi. Skutočným priateľom je ten, kto ...

Otcove dary

Otcove darySLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš) Tešíte sa? Ja áno. A ak nemáte na 14. septembra už naplánovanú dovolenku či voľno, odporúčam to urobiť. Návšteva Svätého Otca na Slovensku a priamo v Prešove, v sídle našej gréckokatolíckej metropolie, je obrovským ...

A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. (Mt 24, 12)

Koľkokrát potrebujeme vidieť okolo seba dobrý príklad, aby sme povzbudení mohli aj my s chuťou konať dobro? Hovorí sa, že úsmev je zadarmo. Čo však vidíme okolo seba? Nespokojnosť, uhundraných ľudí, zlosť a sklamanie. Ísť v tomto prípade „proti ...

Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. (Mk 6, 51)

Život je mnohokrát ako búrlivý vietor, ktorý poprevracia všetko, čo nie je upevnené. Udalosti v našom živote nám jeho okolnosti často poprevracajú naruby. Kristus aj v takýchto momentoch chce vstúpiť do nášho života a byť s nami. On tam chce byť ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku