Archive For The “Varovanie” Category

Členstvo v sekte

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Členstvo v sekte vedie k závislosti od sekty. Prejavuje sa v spôsobe komunikácie, v neschopnosti samostatne uvažovať a rozhodovať sa, v strate objektívneho pohľadu na svet. Je veľmi ťažké sektu opustiť. Odídenec trpí pocitmi viny, strachom zo stretnutia s členmi sekty, strachom z budúcnosti, je plný neistoty a obáv. Je priam pravidlom,…

Read more »

Ako pomôcť svojim blízkym vymaniť sa spod vplyvu sekty?

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Mnoho siekt si buduje vlastný svet. Ich členovia žijú v komunitách, sú izolovaní od zvyšku spoločnosti, často strácajú zmysel pre skutočnosť, stávajú sa úplne závislými od spoločenstva sekty a život mimo sekty si vôbec nevedia predstaviť. Ľuďom, ktorí sa pripojili k sekte, nie je ľahké porozumieť. V prípade, že váš blízky začne…

Read more »

Ako sa chrániť pred vplyvom sekty?

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Sekty sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatkov. Denne vznikajú nové sekty, zhubné kulty, cirkvi a ich denominácie. Na Slovensku sa odhaduje existencia a pôsobenie približne 30 – 50 deštruktívnych spoločenstiev, ktoré sú zväčša zaregistrované ako občianske združenia. V prípade, že vás osloví osoba, ktorá vás bude pozývať do nejakej skupiny, najlepšie je začať…

Read more »

Psychická manipulácia

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Psychická manipulácia je systém metód zaobchádzania s človekom, ktorý rozkladá jeho identitu (názory, správanie, spôsob myslenia, city). Cieľom psychickej manipulácie je vypestovať v človeku závislosť od danej skupiny, zmeniť jeho správanie, potlačiť samostatnosť rozmýšľania a slobodu jeho vlastného rozhodovania. Psychická manipulácia sa sústreďuje na ovplyvňovanie správania, myslenia a cítenia. Ovplyvňovanie správania sa…

Read more »

Nábor do sekty

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) Proti vplyvu zhubného kultu a sekty nie je nikto odolný. Najčastejšie podľahne človek, ktorý prežíva náhlu životnú zmenu, neúspech, zlyhanie, možno smrť blízkeho človeka, s ktorou sa nevie vyrovnať. V takejto situácii potrebuje zažiť, že je pochopený, prijatý. Je veľmi nebezpečné, ak je človek v takomto prežívaní oslovený členom sekty, ktorý vždy…

Read more »

Sekty a deštruktívne kulty

By |

VAROVANIE (Antónia Haľková) V roku 1989 došlo k pádu železnej opony. Uzatvorené socialistické krajiny Európy sa otvorili svetu. Do kresťanskej Európy začali prúdiť nové myšlienky, dovtedy nepoznané učenia, lákavá filozofia východných náboženstiev. V tom čase dostával veľký priestor sekularizmus, teda svetonázor, ktorý požaduje oddelenie spoločnosti a verejného života od cirkví a náboženstva. Oslabil síce kresťanstvo,…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku