Archive For The “Svedectvo” Category

By |

SVEDECTVO (Zuzana)   Som presvedčená, že jedine modlitba ľudí a prosby za rozuzlenie môjho života ma priviedli tam, kde som – do manželstva s láskavým a pozorným manželom, ktorý s láskou a nesmiernou trpezlivosťou obrusuje ostré hrany mojej povahy a pomáha mi stať sa lepšou kresťankou a lepším človekom. „Náhody“, vďaka ktorým sme sa spoznali, neboli…

Read more »

By |

SVEDECTVO (Passitea Tináková)   O spoločenstve Angelus som sa dozvedela v čase jeho vzniku na Slovensku a neváhala som sa hneď aj prihlásiť. Mala som vtedy šestnásť rokov a nemala som ani najmenšiu predstavu, akým smerom pôjdu moje životné cesty. Veľmi sa mi páčila myšlienka, že môžem tvoriť spoločenstvo modlitby s mladými ľuďmi, ktorí tak ako ja hľadajú Božiu…

Read more »

By |

BLAHOSLAVENÁ ALBERTINA BERKENBROCKOVÁ   Počas povstania v roku 1931 bola táto šestnásťročná Brazílčanka zavraždená, pretože odmietla pokusy muža, ktorý ju znásilňoval. Už ako dieťa učila katechizmus spolužiakov a často chodila na svätú liturgiu.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Alena Barvirčáková CJ; foto: Eigenes Werk)   Pri stretnutí na synode o mladých zaznelo jedenásť silných svedectiev, medzi nimi príbeh mladého Taliana, ktorý svoje osemnáste narodeniny oslávil v nápravno-výchovnom zariadení, či irackého utečenca opisujúceho život na úteku. V časti venovanej vzťahom zaznelo svedectvo Talianky, ktorá kedysi žila dvojitým životom: na jednej strane veriaca dievčina, vysokoškolská doktorandka, ktorá…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Otec Andrej sa narodil 31. decembra 1918 v Michalovciach v kňazskej rodine. Jeho otec Ján bol priekopníkom slovenčiny v liturgii. Andrej študoval v Užhorode, Olomouci a Budapešti. Za kňaza bol vysvätený v Ľutine vladykom Gojdičom v roku 1945 a po vysviacke bol jeho tajomníkom. Potom pomáhal v pastorácii až do odchodu na Západ v roku…

Read more »

By |

SVÄTÁ AGNESA BAVORSKÁ   Táto bavorská princezná bola už ako dieťa vychovávaná v kláštore. Pre jej krásu a pôvod ju chceli za ženu mnohí nápadníci. Ona sa však zasľúbila Kristovi a na jej tele sa objavili stigmy.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Viktória Žolnová; foto: dublindiocese.ie)   Viktória Žolnová je jednou zo 49 audítorov tohtoročnej synody o mladých. V utorok 9. októbra sa v pléne synody za účasti 267 biskupov z celého sveta podelila so svojím svedectvom o vlastnej ceste rozlišovania povolania.   „Svätý Otec, synodálni otcovia, bratia a sestry v Kristu, je pre mňa veľká česť a privilégium…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Otec Metod Székely sa narodil 25. júna 1918 v Hniezdnom. Keďže bol jedným zo šiestich detí gréckokatolíckeho kňaza Michala a Alžbety, rod. Mankovitsovej, detstvo prežil v Osturni a v Šarišskom Jastrabí. Neskôr v Prešove absolvoval meštianku a nastúpil na evanjelické gymnázium. Štúdium však dokončil na gymnáziu v Mukačeve. Po absolvovaní štúdia bohoslovia v prešovskom seminári sa oženil…

Read more »

By |

SVÄTÝ AGAPITUS   Tento mladík z konca tretieho storočia pochádzal zo vznešenej rodiny a keďže sa stal kresťanom, bol odsúdený na smrť medzi divokými šelmami. Tie mu však odmietli ublížiť, a tak bol sťatý.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Marián Kuffa; foto: pxhere.com)   Otec Marián Kuffa sa na tohtoročnom klokočovskom odpuste podelil o svedectvo svojho života. V tomto čísle vám prinášame jeho ďalšiu časť.   Moja matka. Raz sme spolu s mojou mamou išli z májovej pobožnosti. Dážď so snehom, sychravo. Bol som malý chlapec. Ako sme tak išli, moja mama hovorí: „Maroš, vidíš tú…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi