Archive For The “Svedectvo” Category

By |

BLAHOSLAVENÁ ALBERTINA BERKENBROCKOVÁ   Počas povstania v roku 1931 bola táto šestnásťročná Brazílčanka zavraždená, pretože odmietla pokusy muža, ktorý ju znásilňoval. Už ako dieťa učila katechizmus spolužiakov a často chodila na svätú liturgiu.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Alena Barvirčáková CJ; foto: Eigenes Werk)   Pri stretnutí na synode o mladých zaznelo jedenásť silných svedectiev, medzi nimi príbeh mladého Taliana, ktorý svoje osemnáste narodeniny oslávil v nápravno-výchovnom zariadení, či irackého utečenca opisujúceho život na úteku. V časti venovanej vzťahom zaznelo svedectvo Talianky, ktorá kedysi žila dvojitým životom: na jednej strane veriaca dievčina, vysokoškolská doktorandka, ktorá…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Otec Andrej sa narodil 31. decembra 1918 v Michalovciach v kňazskej rodine. Jeho otec Ján bol priekopníkom slovenčiny v liturgii. Andrej študoval v Užhorode, Olomouci a Budapešti. Za kňaza bol vysvätený v Ľutine vladykom Gojdičom v roku 1945 a po vysviacke bol jeho tajomníkom. Potom pomáhal v pastorácii až do odchodu na Západ v roku…

Read more »

By |

SVÄTÁ AGNESA BAVORSKÁ   Táto bavorská princezná bola už ako dieťa vychovávaná v kláštore. Pre jej krásu a pôvod ju chceli za ženu mnohí nápadníci. Ona sa však zasľúbila Kristovi a na jej tele sa objavili stigmy.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Viktória Žolnová; foto: dublindiocese.ie)   Viktória Žolnová je jednou zo 49 audítorov tohtoročnej synody o mladých. V utorok 9. októbra sa v pléne synody za účasti 267 biskupov z celého sveta podelila so svojím svedectvom o vlastnej ceste rozlišovania povolania.   „Svätý Otec, synodálni otcovia, bratia a sestry v Kristu, je pre mňa veľká česť a privilégium…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Otec Metod Székely sa narodil 25. júna 1918 v Hniezdnom. Keďže bol jedným zo šiestich detí gréckokatolíckeho kňaza Michala a Alžbety, rod. Mankovitsovej, detstvo prežil v Osturni a v Šarišskom Jastrabí. Neskôr v Prešove absolvoval meštianku a nastúpil na evanjelické gymnázium. Štúdium však dokončil na gymnáziu v Mukačeve. Po absolvovaní štúdia bohoslovia v prešovskom seminári sa oženil…

Read more »

By |

SVÄTÝ AGAPITUS   Tento mladík z konca tretieho storočia pochádzal zo vznešenej rodiny a keďže sa stal kresťanom, bol odsúdený na smrť medzi divokými šelmami. Tie mu však odmietli ublížiť, a tak bol sťatý.

Read more »

By |

SVEDECTVO (Marián Kuffa; foto: pxhere.com)   Otec Marián Kuffa sa na tohtoročnom klokočovskom odpuste podelil o svedectvo svojho života. V tomto čísle vám prinášame jeho ďalšiu časť.   Moja matka. Raz sme spolu s mojou mamou išli z májovej pobožnosti. Dážď so snehom, sychravo. Bol som malý chlapec. Ako sme tak išli, moja mama hovorí: „Maroš, vidíš tú…

Read more »

By |

SLOVO ZO ŽIVOTA (Juraj Gradoš)   Michal Ďurišin sa narodil 5. októbra 1898 v Trebišove ako prvorodený syn roľníka Michala a matky Barbory, rod. Juhásovej. Po základnej škole v Trebišove absolvoval gymnázium v Užhorode a teológiu v Prešove. 16. októbra 1928 uzavrel manželstvo s Máriou Huzincovou a 4. novembra 1928 prijal z rúk biskupa Pavla Gojdiča sviatosť kňazstva. Pôsobil vo farnostiach Vyšná Jedľová…

Read more »

By |

SVEDECTVO (Marián Kuffa)   Mnohí poznajú otca Mariána Kuffu. Z jeho homílie, ktorá odznela v tomto roku na klokočovskej púti, vám na pokračovanie ponúkame svedectvo jeho života.   Keď som bol mladý, betónovali sme. Bolo nás okolo desať chlapov. Už bolo sychravo, sneh, rezalo to tak… Boli sme už premočení, ale platňa – deka sa musí dokončiť!…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi