Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Matúš Verba) Už v raji chceli mať Adam a Eva viac. Byť ako Boh. Učeníci sa tiež hádali, kto z nich je väčší. Mať viac pravdy, viac peňazí, moci, známostí, pozemkov, úspechov, väčší vplyv aj plat. Nie sú to aj naše túžby? A čo tak mať viac lásky, ochoty slúžiť iným, pokory, poslušnosti, chápavosti, milosrdenstva,…

Read more »

By |

(Matúš Verba) Táto doba je dobou reklamy a bilbordov. Snahou mnohých je ohúriť spevom, krásou, talentom… Toto si určite svet všíma. Ježiša ľud len zazrel a užasol. Muselo z neho niečo špeciálne vyžarovať. Taký má byť aj ten, kto v sebe nosí Krista. Nemá zaujať zlobou, klebetami a perfektnosťou, ale správaním podriadeným Kráľovi. Pane, pomôž…

Read more »

By |

(Matúš Verba) Nie je ľahké ísť proti silnému vetru, silným vlnám či prúdu v rozbúrenej rieke. Buď ten tlak ustojíš a premôžeš, alebo ťa stiahne a zničí. A čo tak ísť proti sebe, proti svojim chúťkam, lenivosti, zlozvykom, pohodlnosti, výbušnosti, maškrtnosti…? Boj nie je ľahký. Opri sa o modlitbu obľúbeného svätca, ktorý ho vyhral.

Read more »

By |

(Matúš Verba) Ježiš robí dve úžasné veci – uzdravuje slepca a vyvádza ho z dediny. Nechce, aby sa tam vrátil. Mnohokrát túžime, aby sa Ježiš dotkol našej choroby, pokazených vzťahov a krížov. On sa skutočne chce dotýkať toho, čo je choré. Ale veľakrát nás chce tiež vyviesť zo stavu hriechu. Dovolím mu, aby sa ma…

Read more »

By |

(Matúš Verba) Keby mi Boh pomohol, keby ma uzdravil, keby som niečo dosiahol, určite by som uveril. Nepodobám sa na farizejov, keď žiadam špeciálne znamenia? Oni boli buď slepí, alebo nechceli vidieť. Skús sa dnes pozrieť okolo seba. Koľko Božej dobroty máš okolo seba? Ďakuj za všetky tieto veci.

Read more »

By |

(Radoslav Záhorský) Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku celá svätá – Panagia. Oslavujú ju ako „nedotknutú škvrnou hriechu, ako modelovanú Svätým Duchom a vytvorenú ako nové stvorenie“. Z Božej milosti zostala Mária po celý svoj život nedotknutá akýmkoľvek osobným hriechom. Máriina krása je umocnená prijatím Božej vôle, keď v jednej chvíli svojho života sa dokázala…

Read more »

By |

(Radoslav Záhorský) Dnešná doba má mnoho pomenovaní a jedným z nich je to, že je zvláštna. Zvláštna preto, lebo nik nechce prevziať zodpovednosť na svoje plecia. Badáme to v politike, v práci, v rodine, ba aj v apoštoláte. Byť kvasom v tomto svete je nemoderné. Úlohou nás kresťanov je prekvasiť tento svet láskou, ochotou či…

Read more »

By |

(Radoslav Záhorský) Nik nemôže povedať, že Božie slovo je dnes neaktuálne. Aj dnes je dosť judášov, ktorí denne zrádzajú Krista pre peniaze, kariéru, iní zas svojou pretvárkou. Aj ničnerobenie alebo ľahostajnosť je veľkou zradou, ktorou sa vzďaľujeme od Krista a hodnôt, ktoré nám dal. Tento proces zrady prichádza pomaly a nebadane. Treba sa neustále pýtať,…

Read more »

By |

(Radoslav Záhorský) Ľudia sa zapodievajú poväčšine prvou časťou tejto Ježišovej predpovede. Pretriasa sa téma o konci sveta. Kedy sa to stane? Čo tomu bude prechádzať? Aké budú okolnosti a kto sa zachráni? Nie je však dôležité ani potrebné pre nás kresťanov poznať obdobie či dátum. Podstatné je, aby bol náš život prežitý v plnej zodpovednosti…

Read more »

By |

(Radoslav Záhorský) Človeka neraz dokáže nadchnúť krása. Krása prírody, stavieb aj krása iného človeka. Ale všetko je pominuteľné. Aj krása. Kristus preto právom napomína učeníkov, že na tejto kráse sa nedá stavať. To, čo ostáva pre večnosť, je krása duše ozdobená Božou milosťou. A tak ako prišli dni, keď bol zborený Jeruzalemský chrám so svojou krásou, tak…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi