Archive For The “1Zamyslenie” Category

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)

By |

Blažení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. (Mt 5, 7)

(Juraj Danko) Pri jednom rozhovore som deti povzbudzoval ku konaniu milosrdenstva. Osobitne jednému chlapcovi som kládol na srdce, že keď v istej veci zo školy (o ktorej som vedel) dosiahol milosrdenstvo, aby ho teraz prejavil svojej sestre. A on ho skutočne prejavil. Dokonca bez vzdoru a zaťatých zubov. Potom som sa ho pýtal, čo cíti. Odpovedal: „Pokoj.“ My…

Read more »

Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus! (Ef 5, 14b)

By |

Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus! (Ef 5, 14b)

(Juraj Danko) Týmto slovom ku mne raz Pán cez istého brata prehovoril. Nerozumel som a nič zvláštne sa neudialo. Teraz však s odstupom času vidím niektoré veci, kde som „spal“ či kde som bol mŕtvy a Pán mi dal nový život. Nie žeby som už bol dokonalý, stále je predo mnou dlhá cesta. Chcem ťa však povzbudiť. Nevešaj…

Read more »

Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2, 4)

By |

Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (Sk 2, 4)

(Juraj Danko) Úžasný zázrak pri zrode Cirkvi. Apoštoli sú naplnení Svätým Duchom a hovoria, ako im on dáva hovoriť. Ducha nevidno, ale jeho prejav áno. To mi môže pomôcť rozpoznať, akého ducha či duchov nosím v sebe. Je to ten Boží či nejaký iný? Keď plynú nepravdivé slová z mojich úst, to nie je zo Svätého Ducha, ale…

Read more »

Oni čakali, že opuchne alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh. (Sk 28, 6)

By |

Oni čakali, že opuchne alebo naraz padne a umrie. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je boh. (Sk 28, 6)

(Juraj Danko) „Kde vietor, tam plášť,“ povedal by možno niekto, a: „Ako tí Malťania menia svoj názor.“ Toto však nie je to povestné „prevracanie kabátov“, ako to, žiaľ, bežne vidíme v našej spoločnosti. Títo ľudia úprimne hľadali pravdu a našli ju. Oni sa nemajú za čo hanbiť. Sú hrdí a tešia sa. Myslím, že my kresťania sa máme…

Read more »

… preto ich Pavol varoval: „Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy.“ (Sk 27, 9b – 10)

By |

… preto ich Pavol varoval: „Muži, vidím, že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď, ale aj naše životy.“ (Sk 27, 9b – 10)

(Juraj Danko) Čo si to ten väzeň dovoľuje a čo vôbec vie? Veď sa tomu vôbec nerozumie, svorne si mysleli stotník, kormidelník i majiteľ. A predsa sv. Pavol hovorí ako mnohí proroci, hoci mu neveria. A ja? Keď viem, že nemôžem mlčať, čo vo mne zvíťazí? Diplomacia, ohľady, rozumové odôvodnenia… alebo poslušnosť Božiemu hlasu? Nebojme sa byť prorokmi. Ohlásme…

Read more »

Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. (Jn 16, 30)

By |

Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. (Jn 16, 30)

(Juraj Danko) Po istej náuke som sa opýtal, či dotyční majú nejakú otázku. „My sme to všetko pochopili,“ zaznelo rázne mužským hlasom. Až mi mráz prebehol po chrbte z tej istoty a ani spomienka na to nechce akosi vyblednúť. Aj apoštoli sú si istí svojím poznaní a vierou. Aspoň zatiaľ, kým sa nerozutekajú každý svojou stranou. Skúsme…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi