Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Peter Tirpák) V gréčtine slovo život sa pomenúva slovom psyché – duša. Tento termín v tradícii hebrejského myslenia znamená dych, dýchanie, život alebo ide o označenie človeka. Teda svätopisec nás Kristovým výrokom stavia pred pohľad na vnútorného a vonkajšieho človeka. Vnútorný je stvorený Bohom. Vonkajší poznačený hriechom. Hriešny človek je akoby pokrytý maskou – ohavným…

Read more »

By |

(Peter Tirpák) Hovorí sa, že šaty robia človeka. No na skutočné spoznanie človeka parádne róby a doplnky nestačia. Hodnotu človeka nemeriame výzorom. Apoštol Pavol nás povzbudzuje, aby sme pamätali na to, že byť odetý do Krista znamená reprezentovať jeho samého. Ovocie tohto štýlu života sa má prejavovať na vzťahoch v rodine, na pracovisku, v  situáciách každodenného života.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) V časoch Ježiša sa to takto robilo bežne. Skôr narodení to zažili aj u nás. Možno sa tento spôsob niekde zachoval dodnes. Platí to aj o iných činnostiach. Orie sa modernejšie, no orba ostala. Kosí sa modernejšie, no kosba či žatva ostala. Drevo sa ťaží modernejšie, no ťažba ostala.   Ježiš hovorí podobenstvo…

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Príroda má stanovené, kedy budú stromy prinášať ovocie. Zvieratá majú stanovené obdobie na párenie a množenie sa. Má človek stanovený deň v týždni, keď má byť plodný na dobré skutky? Niekedy to totiž tak vyzerá. Dnes áno, zajtra nie. Kresťan má však neustále robiť dobro tým, ktorí to potrebujú.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Čoraz viac ľudí prestáva chodiť do chrámu v nedele a sviatky, nemodlia sa, pochybujú, kritizujú Cirkev. Na druhej strane je menej kňazských povolaní. Teda žatva je čoraz väčšia, a robotníkov čoraz menej. Prosme preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov a aby žatva bola úspešná. A robotníkom môžeš byť aj ty.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Utrpenie nám neprináša radosť do života. Práve naopak. Sme smutní, ubolení, utrápení a nedá sa to vždy zakryť navonok. Robíme všetko preto, aby sme sa zbavili utrpenia. Apoštol Pavol sa zbavil utrpenia tak, že sa z neho začal radovať. Skúsme to aj my, azda to prinesie úľavu a posilu.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Čím väčší úspech, tým väčšia radosť. Vyhnať zlého ducha je veľká vec a prináša radosť obom stranám. No existuje ešte väčšia radosť, ak nie najväčšia. Byť na zozname spasených. Si tam zapísaný svojimi skutkami aj dnes?

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Čím sa môžem páčiť iným? Ako ich môžem očariť? Môže to byť moja múdrosť, šikovnosť, výrečnosť, šarm, elegancia a im podobné. Platí to aj na Boha? Kdeže! Jemu sa páči to, keď denne prinášame ovocie dobrých skutkov. A aj ľuďom sa páči, keď sú k nim iní dobrí.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Ja už nevládzem. Mám toho dosť! Je toho na mňa priveľa. Koľko je takýchto situácií v našom živote. Dochádza nám dych. Rezignujeme. Apoštol Pavol našiel toho, kto tam, kde ty už končíš, práve začína. Bohu nič nie je nemožné.

Read more »

By |

(Anton Uhrín) Hovorí sa, že chudobnému aj z hrnca vykypí. Matka stráca jediného syna, a nielen to. Už je aj vdova. Ostala celkom sama. Vieme, že osamelé ženy to vo východných kultúrach nemali ľahké. Nemal sa ich kto zastať, ochrániť ich, pomôcť im. Navyše jej zomrelo jediné dieťa. Vždy je pre rodičov ťažké, keď prežijú svoje deti….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi