Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Dávid Zorvan) Hľadať figy na strome, keď nie je ich čas, a ešte ho aj trestať nie je fér. Prečo to Ježiš robí? Zdá sa mi, že v tom je niečo viac. Hodno hlbšieho zamyslenia. Ježiš aj na mne hľadá ovocie svojich milostí. Ale nie vtedy, keď sa to mne hodí, ale má právo žiadať…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Keď Bartimejovi povedali, že ho volá Ježiš, vyskočil, odhodil plášť, nechal všetko svoje nažobrané imanie a utekal k nemu. Keď ja počujem Boží hlas, je mi niekedy ťažko dvihnúť sa z pohodlia a nechať svoje drobné potešenia. Akú vieru vtedy prejavujem? Je hodná odmeny?

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Traja stroskotanci na pustom ostrove po niekoľkých rokoch chytili zlatú rybku. Každému sľúbi splniť jedno želanie, keď ju pustia. Prvý chce byť hneď doma pri svojich deťoch. Druhý sa chce vrátiť k svojej mladej žene. Tretí sa poobzerá a povie: „Vieš ty čo, rybka? Priveď ich spať, už som si na nich za…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Pri vyznaní hriechov niekedy bagatelizujeme svoje previnenia rôznymi prívlastkami. Taký malý, bežný, ľahký, všedný, každodenný hriech. Chceme lepšie vyzerať pred kňazom či pred Bohom. Boh však pozná naše srdcia a každý hriech je pred ním ohavný. V malých skúškach sa ukazuje, či sme pripravení zvládať tie väčšie.

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Keď človek spozná svoju neschopnosť milovať Boha absolútne, môže sa pýtať, ako byť spasený. Kristus ma povzbudzuje slovami: „Bohu je všetko možné.“ Spása je Boží dar. Nič, čo dám Bohu, nestratím, lebo on to nepotrebuje pre seba. Chce to ako pomoc pre nás, aby sme sa vycvičili v láske k nemu. Aby sme…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Mladý muž si je vedomý, že preukazuje Ježišovi božskú úctu. Kľakne si pred ním a nazýva ho dobrým. Tento titul sa dával Bohu, ako to pripomína Ježiš. Pýta sa najdôležitejšiu otázku, ako získať nebo. Ježiš od neho požaduje absolútnu lásku. To sa zdá nemožné, podobne ako prepchať ťavu cez ucho ihly. Ježiš neponúka…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Dnes by si to už nemohol na verejnosti dovoliť. Dôsledky sexuálnej revolúcie na našu spoločnosť a zmýšľanie sú devastujúce. Za všetkým vidíme sexuálny úmysel. Najmä kňazi s tým zápasia. Objímeš dieťa – si pedofil, dievča – si úchylný, chlapca – si gej. Akoby čistá láska už neexistovala. Očistime si pohľad na prirodzenú dobrotu…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Počiatočný Boží plán je jednota muža a ženy. Je to viditeľný znak jednoty v Božej Trojici. Jednota funguje jedine na princípe Božej lásky – agapé: milujem ťa, preto si pre mňa dôležitejší ako ja. Kristus sa zriekol seba samého kvôli nám. Kde niet tejto lásky, niet jednoty. Ani v manželstve, ani v rodine,…

Read more »

By |

(Dávid Zorvan) Môžeme sa pohoršiť nad niečím alebo niekým, ale môžeme sa pohoršiť aj v niečom, teda stať sa horším. Kristus hovorí, že urobiť niekoho horším je horšie, ako keby nás mali zabiť. Kresťan je soľou zeme, ktorá vylepšuje chuť pokrmu. Dnes skúsim niekoho polepšiť, dodať mu chuť.

Read more »

By |

(Slavomír Zahorjan) Jedna žena mi raz povedala: „Otče, nerozumiem tomu. Do cerkvi chodím, modlím sa, v piatok nejem mäso, na prijímanie chodím a v našej rodine niet Božieho požehnania, naopak, akoby tam pôsobil diabol.“ Spýtal som sa: „Kde žije vaša dcéra?“ „S priateľom u nás,“ odpovedala. Povedal som jej: „Cez ťažký hriech ste do svojho…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi