Archive For The “Katechézy” Category

Ako rozoznám Boží hlas a volanie od vlastných myšlienok a túžob alebo diablovho hlasu?

By |

GOODBOOK František Fedorišin, kňaz v Trnave Mladý človek je vystavený mnohým hlasom vo svojom jeho okolí mnohým hlasom. Či už si zZapne si hudbu a ktosi na neho vychrlí svoje pocity, emócie, duševný stav. Inokedy sa zase stretáva v partii svojich rovesníkov a počúva nálady, múdrosti, ale aj zlé veci. V neposlednom rade na neho hovoria hlasy rodičov, príbuzných, učiteľov…

Read more »

Donská ikona Bohorodičky

By |

IKONA (Milan Gábor) Medzi ikonami Božej Matky sú donská a vladimírska považované za jedny z najoslavovanejších a najuctievanejších v Rusku. Zbožný ľud vnímal tieto ikony ako svoje ochrankyne, pred ktorými sa modlil v časoch nešťastí a pohrôm, najmä však v období, keď krajinu napádali hordy nepriateľských vojsk. Divotvorná donská ikona Bohorodičky (rus. Донская) dostala svoje pomenovanie podľa rieky Don, kde sa na území, ktorým…

Read more »

Ježiš chráni, pozná a miluje všetkých

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Vo svojom príhovore na štvrtú nedeľu po Pasche Svätý Otec František na poludnie priblížil veriacim Ježiša ako Dobrého pastiera, ktorý miluje a objíma všetkých. V túto štvrtú veľkonočnú nedeľu, nazývanú aj Nedeľou Dobrého pastiera, evanjelium (Jn 10, 11 – 18) predstavuje Ježiša ako pravého pastiera, ktorý chráni, pozná a miluje svoje ovečky. V kontraste s ním, Dobrým pastierom, stojí ten, ktorý je…

Read more »

Všade bol, všetko vie, všetko videl

By |

KYRIAK – Hádam každý z nás má vo svojom okolí človeka, priateľa alebo skôr známeho, na ktorého sa hodí šesťslovný opis: „Všade bol, všetko vie, všetko videl.“ Tento opis je, pravdaže, ironický, pretože daná osoba je v skutočnosti stelesnením falošných vedomostí a sebavedomia prevyšujúceho vysielač Dubník. Viete si však predstaviť, aké by to bolo, keby…

Read more »

Kliment Rímsky

By |

CIRKEVNÍ OTCOVIA (Ján Krupa) Vo východnom obrade sa 25. novembra slávi pamiatka „nášho otca a hieromučeníka svätého Klimenta, rímskeho pápeža“. Kliment bol tretím Petrovým nástupcom v Ríme v rokoch 92 až 101. Jednomyseľná a veľmi starobylá tradícia mu pripisuje autorstvo listu Rímskej cirkvi korintským kresťanom. Korintskou cirkvou otriasala vzbura časti veriacich proti riadiacemu kolégiu presbyterov. List…

Read more »

Alžbeta

By |

Alžbeta

BIBLIA (Martina Diheneščíková) Bola manželkou židovského kňaza Zachariáša a matkou proroka Jána Krstiteľa. Ježiš a jeho matka Mária s ňou boli v príbuzenskom vzťahu. Táto svätá žena veľkej pokory, viery a vernosti Bohu mala prorockého ducha a dar múdrosti od Pána. Biblia sa o nej zmieňuje v prvej kapitole Lukášovho evanjelia.   Zachariášova manželka Meno Alžbeta pochádza z hebrejského Eli-shava ̒, čo znamená „môj Boh…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku