Archive For The “Slovo o ikone” Category

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: twimg.com)   Divotvorná ikona Bohorodičky (rus. Киево – Братская) je jednou z najuctievanejších ikon Kyjeva, zvlášť v období 17. – 18. storočia.   Informácie o  ikone siahajú do obdobia 17. storočia, keď Kyjev a jeho priľahlé oblasti boli pod ustavičným náporom poľsko-litovských a krymsko-tatárskych nepriateľských vojsk. „Kyjevsko-bratská ikona Božej Matky sa predtým nachádzala v miestnom…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: httpпоисков.рф)   Čenstochovská ikona Bohorodičky Ikona (rus. Браиловская – Ченстоховская, poľ. Matka Boska Brailowska – Częstochowska) patrí medzi najuctievanejšie ikony v Podoľskej gubernii na území západnej Ukrajiny vo Vinickej eparchii. Ikonu uctievajú tak pravoslávni, ako aj katolícki veriaci. Ikonu podľa tradície daroval v roku 1635 Michal Kropivnický novopostavenému ženskému Monastieru Zvestovania Presvätej…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: хризма.рф)   Borovská, Cesarsko-borovská ikona Bohorodičky (rus. Боровская, Цесарская-Боровская) Ikona  je od dávnych čias považovaná za divotvornú. O čase zjavenia ikony niet historicky podložených faktov. Ale podľa tradície ikona spadá do obdobia prvej polovice 12. storočia. Ikona bola nájdená pri chráme na cintoríne v mestečku Usvjat-vicebskej oblasti na severe Bieloruska. Lokalita, kde…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Borkolabovská ikona Bohorodičky (rus. Борколабовская, Барколабовская) Ikona dostala pomenovanie podľa miesta, kde sa nachádzala, a to v Cerkvi Nanebovstúpenia Pána ženského monastiera v obci Borkolabove, v Bychovskom rajóne Mogilevskej oblasti vo východnej časti Bieloruska. V monastierskom archíve sa nachádza spis o histórii ikony. Z Božej prozreteľnosti v roku 1659 počas vojny v Poľsku a Litve prišiel…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: azbyka.ru)   Bojanská ikona Bohorodičky (rus. Боянская) Ikona bola namaľovaná v roku 1991 pre Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky v obci Bojany na juhozápade Ukrajiny v Černivskom regióne neďaleko hraníc s Rumunskom a Moldavskom. Ikona sa nachádza v miestnom (prvom) rade ikonostasu naľavo od kráľovských dverí. Cerkev spoločne s ikonostasom boli v roku 1991 obnovené, keďže od roku1961…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bohorodicko-ufimská ikona Bohorodičky (rus. Богородско-yфимская) Ikona sa v roku 1621 zjavila v Baškirskej oblasti v okolí dediny Bohorodickoje, neďaleko mesta Ufa, východne od Moskvy. V súlade s tradíciou istý kresťan Štefan bol na základe falošného obvinenia odsúdený na trest niekoľkých rán palicami pred celou obcou. Keďže nebol schopný zniesť takúto verejnú a nespravodlivú potupu, rozhodol…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Rozmanitosť námetov bohoľubskej ikony Bohorodičky Od pôvodnej koncepcie bohoľubskej ikony Bohorodičky bolo v priebehu dejín vytvorených mnoho ikonografických variantov. V prípade niektorých je evidentná veľká odchýlka od prvotnej ikony. Na jednom z variantov je doplnená postava kniežaťa Andreja Bohoľubského, ktorý kľačí pri nohách Božej Matky. Iný námet predstavuje ikona, kde sú vedľa…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Alexandrijská ikona Bohorodičky (aлександрійская) Predstavuje Božiu Matku s Dieťaťom Kristom, ktoré drží nie na ľavej, ale na pravej ruke. Kristus žehná pravicou a v ľavici drží zvitok. V súvislosti s polohou Dieťaťa sediaceho na pravej ruke Bohorodičky N. P. Kondakov uvádza, že to nie je nič nezvyčajné, lebo už v…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Albazinská ikona Bohorodičky (aлбазинская, nazývaná aj Слово плоть бысть – Slovo sa stalo telom) Ikona zobrazuje Božiu Matku v type znamenije, po pás s Dieťaťom – Kristom na hrudi, ktorý je zobrazený v celej postave so žehnajúcou pravicou. Je obnažený a prepásaný bedrovým rúškom. Po stranách nimbu Bohorodičky sa v…

Read more »

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor) Akatistová – Zografská ikona Božej Matky (aкафистная – Зографская; Предвозвестительица)   Tá, ktorá predchádza nebezpečenstvám – sa nachádza v bulharskom monastieri Zograf na svätej hore Atos. Podľa legendy tento monastier založili v 10. – 11. storočí traja bratia slovanského pôvodu pochádzajúci z Ochridu. Bulharský monastier Zograf je najstarším slovanským monastierom…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi