Archive For The “Slovo o ikone” Category

Dihtjarivská ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: svnikolae.ru) Ak neberieme do úvahy ikony sviatkov alebo tie, kde je Bohorodička znázornená v modlitebných pózach ako oranta či  deésis, je skoro vždy zobrazená s dieťaťom Kristom. A v takýchto prípadoch je buď v type hodigitrie, kde Kristus sedí v matkinom náručí a Bohorodička naň ukazuje rukou ako na cestu k spáse, alebo v type eleusy –…

Read more »

Devpeteruvská ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: svnikolae.ru) V predchádzajúcich článkoch sme hovorili o tom, že mnohé ikony Bohorodičky majú svoje pomenovania spájajúce sa s miestom alebo osobou, či také, ktoré pomenúvajú niektoré vlastnosti, alebo konanie Bohorodičky. Sú však aj ikony, o ktorých pôvode a histórii toho veľa nevieme, a takou je aj táto ikona.   Devpeteruvská ikona Bohorodičky (po rus. девпетерувская) sa…

Read more »

Damaská ikona

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: church.mt) Názvy väčšiny ikon Bohorodičky sú odvodené od jednotlivých miest, kde sa im vzdávala úcta. Sú však aj také, ktorých mená sa spájajú s osobami, s ktorými boli späté od začiatku alebo sa im zázračným spôsobom zjavili. V prípade Damaskej ikony sa s ňou spája tak miesto, ako aj osoba.   Damaská…

Read more »

Klokočovská vodkyňa

By |

SLOVO O IKONE (Milan Gábor; foto: archív Gréckokatolíckej archieparchie) Spomedzi ikon Presvätej Bohorodičky sú najrozšírenejšie tie, ktoré ju stvárňujú s dieťaťom Kristom sediacom v jej náručí, na ktorého ukazuje rukou. Takýto typ zobrazenia Božej Matky sa nazýva Hodigitria, čo sa dá preložiť ako Tá, ktorá ukazuje cestu – Vodkyňa. Takou je aj klokočovská ikona Bohorodičky. Pôvodná klokočovská…

Read more »

Klokočov ako miesto mystagógie

By |

(Dávid Zorvan; foto: archív Gréckokatolíckej archieparchie v Prešove) Liturgická obnova našej cirkvi dostala významný impulz zriadením Košického apoštolského exarchátu 21. febuára 1997. Jeho exarcha Milan Chautur začal s liturgickou obnovou, ako to od nás žiadal Svätý stolec vo svojich dokumentoch. Podnety na túto liturgickú obnovu boli krásne zhrnuté v Inštrukcii na aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO, vydanej…

Read more »

Úcta ku klokočovskej ikone v Mukačevskej eparchii

By |

SLOVO O IKONE (Ivan Kobasa; foto: Ivan Kobasa)   Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove v roku 1670 sa udialo na území Mukačevskej eparchie, respektíve Jágerskej diecézy. Po vzniku Prešovského biskupstva v  roku 1818 väčšina gréckokatolíckych farností Zemplína zostala súčasťou Mukačevskej eparchie. Pre geopolitické zmeny bola pre tieto farnosti v roku 1939 zriadená Apoštolská administratúra Mukačevskej eparchie…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi