Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: pinterest.fr)   V sérii článkov vstupujeme do tajomstiev tretej božskej osoby – Svätého Ducha. V tomto čísle sa pozrieme na ďalšie dva dary, ktoré nás vovádzajú do hlbšieho prežívania Božej blízkosti.   Dar Božej bázne Hneď na začiatku treba povedať, že jestvuje veľký rozdiel medzi bázňou a strachom. V slovenčine to možno netreba…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: i.pinimg.com)   Svätý Duch, tretia božská osoba, je pokladom dobra, modlíme sa v modlitbe Kráľu nebeský. Tento poklad je rôznorodý. V minulom čísle časopisu sme si priblížili dary múdrosti a poznania. No darov Svätého Ducha je oveľa viac.   Dar rozumu, rozumnosti Tento dar uzatvára trojicu tzv. intelektuálnych darov…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák)   V rozhovore so ženou Samaritánkou Ježiš okrem iného povedal: „Boh je duch.“ (Jn 4, 24) Keď máme hovoriť o tretej božskej osobe – Svätom Duchu, možno povedať aj opačne: Duch je Boh. A Boh je neviditeľný. „Boha nikto nikdy nevidel,“ píše Ján v úvode svojho evanjelia (1, 18). Svätého Ducha preto nemožno vidieť,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Dominik Petrík; foto: Jaroslav Girovský)   Gospelová hudba. Čo znamená tento výraz? Alebo lepšie, čo predstavuje tento hudobný žáner? Poznáme mnohé žánre hudby – klasická, rocková, pop-music, džez… Kam by sme však mohli zaradiť gospelovú hudbu? Možno povedať, že gospelová hudba presahuje všetky žánre, lebo nemá svoj osobitý štýl. Existuje aj klasický,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Branislav Škripek; foto: archív B. Škripeka)   Islamský štát sa na mnoho mesiacov stal veľkou témou slovenských a európskych médií. V televízii sme so zhrozením sledovali mužov v čiernych kuklách, ktorí v priamom prenose popravovali ľudí. Ich jediným previnením bola príslušnosť k inému náboženstvu, v niektorých prípadoch stačilo vyznávanie inej formy islamu….

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Danko ml.; foto: hramermogen.ru)   Čo vám príde na um pri slove pôst? Niekto sa poteší, že konečne zhodí pár kíl, iný je znechutený, že zasa čosi nesmie, ďalší to odignoruje alebo i vysmeje. Popri takýchto reakciách sa však nájde i iná, že postenie sa je spôsob, ako prejaviť lásku. Lásku? Áno. Lásku…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Petra Eva Sičáková SNPM; foto: archív Domu sv. Kozmu a Damiána)   Pred stopäťdesiatimi rokmi sa v Ľvove narodila Michaela Hordaševská. Pápež svätý Ján Pavol II. ju 27. júna 2001 v tom istom meste vyhlásil už ako sestru Jozafatu spolu so sestrou Tarzíciou za blahoslavené. Ich životy sú školou najväčších hodnôt, ktorými sú…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miriam Kuzárová; foto: gannett-cdn.com) Počiatky kresťanstva sú nevyhnutne späté s Blízkym východom. V priebehu dvoch tisícročí kresťanské komunity v tejto kolíske veľkých monoteistických náboženstiev aktívne prispievali k rozvoju spoločnosti a budovaniu pokoja a mieru v regióne. Sýrska komunita stále hovorí a modlí sa po aramejsky – jazykom Ježiša. Kresťanská diaspóra zo Stredného…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Miron Keruľ-Kmec; foto: Laura leraci/ Horizons)   Pastierskym listom na sviatok Zjavenia Pána vladyka Milan Lach SJ otvoril jubilejný rok Eparchie Parma, ktorá si pripomína 50. výročie svojho založenia. Vladyka Milan priniesol reflexiu nad polstoročnou históriou Parmskej eparchie a predstavil víziu pre jej budúcnosť, ktorá dáva nádej na bohaté duchovné ovocie.   Blahoslavený…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Drahomíra Kolesárová)   Zobrať ceruzu a začať kresliť nie je až také ťažké, no dostať do tých čiar harmóniu, hlbokú duchovnosť, výnimočný pohľad na svet a v tom všetkom priniesť s pokorou služobníka odkaz pre množstvo generácií, to je výsada géniov.   Ak sa na stránkach Slova ponárame do rokov minulých, do uplynulého polstoročia, ich neprehliadnuteľnou…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi