Author Archive

By |

(Ján Sabol ml.) Vzťah muža a ženy siaha až do rajskej záhrady. Ježiš ich vzťah nazval jedným telom. Prenesene ich tak prirovnal k nedokonalému obrazu Najsvätejšej Trojice. Vzťah muža a ženy nie je narušený, ak pretrváva živý vzťah každého z nich aj s treťou osobou, s Bohom. Podobne ako Adam a Eva v raji. Inak sa manželia opäť stanú vyhnancami.

Read more »

By |

HUDBA ■ Známa speváčka ľudových a duchovných piesní Hanka Servická prichádza s novinkou. Popri svojich hudobných nosičoch tentoraz motivovaná svojimi poslucháčmi vytvorila knižnú novinku. Spevník prináša 99 piesní, ktoré ľudia poznajú v jej interpretácii. Piesne sú prehľadne delené do blokov – podľa regiónu a podľa obsahového zamerania (duchovné, ľudové). Nesmiernou hodnotou spevníka je to, že popri notových záznamoch…

Read more »

By |

STROPKOV ■ Sobotný duchovný program slávnosti chrámového sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa konala 6. – 7. júla, vyvrcholil archijerejskou svätou liturgiou, pri ktorej diakon Miroslav Liška CSsR prijal z rúk bratislavského eparchu Petra Rusnáka kňazské svätenie.   Nedeľný program pokračoval modlitbou posvätného ruženca a svätou liturgiou, ktorú slávil stropkovský protopresbyter otec Slavomír Tarasovič. Po Akatiste…

Read more »

By |

Piatok 19:00 Rodičovský klub v Dominikánskom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6 Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 17:30 Poprad; Štvrtok 16:45 Svidník   18.09. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi v Prešove-Sekčove (17.00 h)

Read more »

By |

(Ján Sabol ml.) Kresťania prvých dvoch storočí žili podobný život ako kresťania v západnej sekulárnej civilizácii. Žiť podľa evanjelia v prosperujúcich mestách sveta zaväzovalo, bolo často na posmech a nedávalo zmysel tým, ktorí si plnými dúškami užívali život. Ježiš nás pozýva byť vernými, pamätať na blížnych a dobre a rozumne spravovať naše túžby, aby nám všetko slúžilo na dobro a nestali sme…

Read more »

By |

Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastrabie nad Topľou (sobota, 18.00h), Čičava (08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), Malcov (10.00h), Hlinné (11.30 h)   25.08. Deň rodiny (Čičava)

Read more »

By |

S etiketou sa stretávame každý deň. Jej znalosť je veľmi dôležitá a môže zásadným spôsobom ovplyvniť všetky naše vzťahy, preto jej venujeme aj tento miniseriál.   Pozdrav nás uvádza do spoločnosti a do vzťahov. Možno ste neraz zažili rozpaky z toho, kto má napríklad na pracovisku pozdraviť ako prvý. Je jasné, že zdvorilejší zdraví ako prvý. J Podľa…

Read more »

By |

LITMANOVÁ ■ Vo sviatok Narodenia proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 24. júna posvätil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ areál pútnicko-informačného centra. Pred posviackou slávil na hore Zvir ďakovnú svätú liturgiu za toto dielo i za celý projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu. Za účasti poslancov NR SR, predsedu PSK Milana Majerského a ďalších predstaviteľov štátnej…

Read more »

By |

06. – 08.09. MMM2. Kurz pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE – Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM2 je pokračovaním prvého kurzu MMM a zúčastniť sa na ňom môžu tí, ktorí absolvovali prvý kurz MMM. Príspevok na kurz je…

Read more »

By |

(Ján Sabol ml.) Svedkovia spustošenia Jeruzalema v evanjeliu zanechali správu, aké to boli strašné a krvavé časy. Aj po takmer dvetisíc rokoch sú stále na zemi miesta, kde sa pustošia mestá a na milióny ľudí dolieha veľké súženie. V čele armád stoja novodobí spasitelia, ktorí sľubujú raj tým, ktorí začnú nenávidieť a potom aj bojovať proti určitým skupinám ľudí. Neverte…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi