Author Archive

By |

SLOVO NA TÉMU (Marko Durlák; foto: flickr.com)   V tomto pokračovaní sa zameriame na ďalšie dve charizmy, vďaka ktorým človek vidí ďalej a preniká s pomocou Božej milosti hlbšie do srdca človeka.   Charizma proroctiev Táto charizma slúži na podporu učenia a kázania v Božom mene. Učenie, umocnené nadprirodzenými proroctvami, sa tak stáva dôveryhodnejším a prijateľnejším, zvlášť tam, kde ľudia toto…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: SF-VM)   Svätý Otec František vo svojom nedeľnom príhovore skrze podobenstvo o boháčovi varoval Boží ľud pred chamtivosťou a pozval ho hľadať pravé hodnoty života.   „Dnešné evanjelium (Lk 12, 13 – 21) sa začína scénou, kde niekto z davu žiada Ježiša, aby vyriešil súdny spor o dedičstve v jeho rodine. Ježiš sa však…

Read more »

By |

UDALOSŤ (Michal Pavlišinovič; foto: Peter Solej)   Z Blízkeho východu zmietaného vojnou prišiel 1. – 7. augusta na svoju prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý patriarchu počas celých siedmich dní sprevádzal. Súčasťou…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   Pred niekoľkými desaťročiami sme vstúpili do doby, ktorá znamená automatizáciu mnohých činností. Deje sa to cez prácu strojov – robotov a ide zväčša o mechanickú činnosť. Stroj automaticky urobí niečo na základe istého podnetu. A to ušetrí človeku čas a, povedzme si úprimne, aj nervy. Postupne sa táto automatizácia dostala i do domácností. Už…

Read more »

By |

SLOVO V RODINE (Zuzana a Marcel Mojzešovci; foto: upload.wikimedia.org)   Rodinný stôl, modlitba i manželské lôžko sú atribútmi rodiny, ktoré ukazujú dôležitosť byť spolu. Naša doba je presýtená individualizmom. Zabudli sme komunikovať, rozprávať si rozprávky… A predsa iba vo vzťahu je spása. Svätosť je dar vzťahu s Ježišom a rozvíja sa vo vzťahoch s ľuďmi. Je to žiara Ježišovej prítomnosti. Byť spolu….

Read more »

By |

SVEDECTVO (Jana Františka SDR; foto: pxhere.com)   Narodila som sa do kresťanskej rodiny ako najmladšie dieťa a vytúžená dcéra po štyroch chlapcoch. Moje detstvo bolo krásne, veselé. Ako sa na rúče dievča z Oravy patrí, bola som vedená k zodpovednosti, spolupatričnosti a práca na poli mi dávala široký obzor pozerať k výšinám. Neviem presne vyjadriť,…

Read more »

By |

KATARÍNA TEKAKWITHA (foto: franjevcisubotica.rs)   Narodila sa v USA (1656). Bola Indiánkou z kmeňa Mohawkov. Pokrstená bola ako dvadsaťročná, vtedy si dala meno Katarína. Odišla do kresťanskej kolónie pre Indiánov do Kanady. Veľa sa modlievala, robila pokánie a starala sa o chorých a starých. Zvlášť si uctievala Eucharistiu a Ukrižovaného. Zomrela 24-ročná. Ako prvá Indiánka…

Read more »

By |

SLOVO MLADÝM   Katarína Hričáková, animátorka mladých a kantorka vo farnosti Vyšný Kazimír Ja ako kresťan by som mal mať túžbu podobať sa na Boha. Mal by som konať skutky lásky, byť trpezlivý, obetavý, pokorný, láskavý, nehádať sa, hovoriť pravdu… Jednoducho žiť život plný viery, nádeje a lásky. Aj svätý apoštol Matúš píše: „Vy teda buďte…

Read more »

By |

FILM ■ V trinásťdielnej sérii animovaných príbehov deti spoznajú obyvateľov mestečka Chrobákovo. Prežijú s nimi rôzne dobrodružstvá, ktoré sa odohrávajú v prostredí známych biblických príbehov, napríklad pri Babylonskej veži, pri dobývaní Jericha, pri narodení Ježiša v Betleheme… Morálne princípy predstavené v biblických príbehoch budú môcť vďaka chrobáčikom a ich zážitkom deti lepšie pochopiť. Súčasťou 3 DVD…

Read more »

By |

KNIHA ■ Ako vo všetkých svojich románoch o veľkých svätcoch Louis de Wohl aj v tomto vyšíva z nitiek násilia, lásky a zbožnosti pestrofarebný gobelín, cez ktorý historicky presne vyrozpráva príbeh svätého Benedikta a búrlivej doby. Zavedie čitateľa do domu popredných rímskych občanov, filozofa Boethia a jeho manželky, ale aj na dvor ostrogótskeho panovníka Teodoricha Veľkého a jeho dcéry, budúcej panovníčky Amalasunty….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi